« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

78

− 29  

49  

77

− 62  

15  

81

− 26  

55  

69

− 37  

32  

82

− 79  

3 

76

− 63  

13  

53

− 46  

7 

34

− 13  

21  

98

− 89  

9 

99

− 37  

62  

73

− 66  

7 

69

− 51  

18  

67

− 58  

9 

38

− 27  

11  

85

− 28  

57  

77

− 16  

61  

84

− 75  

9 

97

− 26  

71  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020