« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

83

− 68  

15  

56

− 31  

25  

68

− 59  

9 

68

− 46  

22  

87

− 38  

49  

84

− 61  

23  

64

− 27  

37  

45

− 11  

34  

82

− 78  

4 

65

− 44  

21  

66

− 47  

19  

69

− 54  

15  

98

− 89  

9 

87

− 33  

54  

41

− 36  

5 

69

− 58  

11  

82

− 35  

47  

28

− 13  

15  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021