« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

73

− 37  

36  

98

− 77  

21  

96

− 59  

37  

48

− 36  

12  

33

− 24  

9 

97

− 84  

13  

58

− 29  

29  

89

− 15  

74  

55

− 37  

18  

45

− 24  

21  

81

− 17  

64  

94

− 81  

13  

94

− 45  

49  

67

− 25  

42  

93

− 76  

17  

79

− 64  

15  

82

− 39  

43  

95

− 81  

14  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021