« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

63

− 34  

29  

69

− 27  

42  

95

− 77  

18  

52

− 41  

11  

91

− 89  

2 

84

− 52  

32  

71

− 63  

8 

48

− 37  

11  

92

− 47  

45  

68

− 55  

13  

88

− 79  

9 

45

− 13  

32  

62

− 43  

19  

93

− 82  

11  

92

− 57  

35  

99

− 17  

82  

95

− 88  

7 

45

− 22  

23  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020