« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

78

− 29  

49  

79

− 63  

16  

35

− 18  

17  

97

− 81  

16  

96

− 87  

9 

98

− 36  

62  

77

− 58  

19  

78

− 36  

42  

57

− 39  

18  

45

− 34  

11  

86

− 28  

58  

93

− 61  

32  

92

− 26  

66  

99

− 78  

21  

66

− 28  

38  

79

− 17  

62  

91

− 85  

6 

66

− 54  

12  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020