« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

63

− 16  

47  

58

− 36  

22  

83

− 74  

9 

79

− 42  

37  

67

− 29  

38  

77

− 41  

36  

85

− 78  

7 

98

− 64  

34  

81

− 37  

44  

96

− 81  

15  

95

− 89  

6 

77

− 36  

41  

97

− 19  

78  

86

− 32  

54  

91

− 73  

18  

49

− 38  

11  

82

− 77  

5 

98

− 72  

26  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021