« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.10.2. Διψήφιος αφαιρετέος από διψήφιο μειωτέο. Κάποιες ασκήσεις με δανεισμό.

92

− 27  

65  

88

− 53  

35  

78

− 59  

19  

89

− 68  

21  

84

− 68  

16  

29

− 16  

13  

32

− 15  

17  

45

− 11  

34  

51

− 23  

28  

89

− 18  

71  

64

− 38  

26  

99

− 72  

27  

56

− 18  

38  

63

− 42  

21  

73

− 57  

16  

79

− 68  

11  

88

− 49  

39  

98

− 55  

43  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020