« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.

889

− 595   

294   

842

− 771   

71  

388

− 296   

92  

858

− 664   

194   

949

− 788   

161   

668

− 497   

171   

337

− 183   

154   

977

− 681   

296   

563

− 392   

171   

925

− 872   

53  

938

− 544   

394   

849

− 783   

66  

929

− 877   

52  

987

− 896   

91  

856

− 795   

61  

827

− 336   

491   

779

− 388   

391   

947

− 896   

51  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021