« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.

619

− 474   

145   

336

− 165   

171   

416

− 353   

63  

974

− 582   

392   

927

− 464   

463   

678

− 581   

97  

834

− 673   

161   

479

− 397   

82  

938

− 877   

61  

936

− 774   

162   

969

− 885   

84  

846

− 795   

51  

687

− 492   

195   

963

− 781   

182   

985

− 892   

93  

967

− 793   

174   

876

− 392   

484   

838

− 565   

273   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020