« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.

727

− 636   

91  

778

− 293   

485   

787

− 593   

194   

384

− 192   

192   

919

− 288   

631   

919

− 828   

91  

955

− 863   

92  

947

− 886   

61  

629

− 598   

31  

515

− 331   

184   

914

− 342   

572   

827

− 771   

56  

537

− 294   

243   

948

− 197   

751   

844

− 362   

482   

887

− 794   

93  

879

− 594   

285   

928

− 837   

91  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021