« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.

859

− 697   

162   

958

− 797   

161   

939

− 498   

441   

925

− 353   

572   

737

− 673   

64  

785

− 291   

494   

919

− 882   

37  

929

− 796   

133   

588

− 497   

91  

779

− 487   

292   

286

− 193   

93  

219

− 198   

21  

889

− 597   

292   

577

− 385   

192   

687

− 496   

191   

979

− 897   

82  

929

− 897   

32  

877

− 691   

186   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020