« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.

637

− 384   

253   

429

− 334   

95  

974

− 883   

91  

879

− 198   

681   

968

− 784   

184   

945

− 883   

62  

849

− 568   

281   

879

− 283   

596   

988

− 897   

91  

976

− 884   

92  

964

− 881   

83  

728

− 161   

567   

855

− 592   

263   

978

− 896   

82  

918

− 566   

352   

227

− 181   

46  

786

− 695   

91  

949

− 893   

56  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021