« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.

829

− 667   

162   

729

− 257   

472   

834

− 752   

82  

529

− 432   

97  

637

− 183   

454   

558

− 284   

274   

639

− 352   

287   

869

− 678   

191   

949

− 896   

53  

949

− 868   

81  

938

− 867   

71  

847

− 496   

351   

926

− 534   

392   

877

− 285   

592   

988

− 397   

591   

528

− 437   

91  

626

− 135   

491   

889

− 697   

192   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020