« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες.

813

− 452   

361   

776

− 482   

294   

958

− 362   

596   

868

− 776   

92  

949

− 876   

73  

834

− 463   

371   

926

− 791   

135   

844

− 193   

651   

839

− 777   

62  

978

− 887   

91  

767

− 695   

72  

868

− 684   

184   

944

− 883   

61  

928

− 385   

543   

649

− 388   

261   

869

− 674   

195   

924

− 633   

291   

979

− 685   

294   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020