« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.

916

− 735   

181   

698

− 315   

383   

629

− 578   

51  

469

− 248   

221   

519

− 298   

221   

877

− 762   

115   

618

− 376   

242   

994

− 882   

112   

419

− 294   

125   

982

− 871   

111   

666

− 375   

291   

797

− 676   

121   

539

− 342   

197   

778

− 525   

253   

949

− 887   

62  

967

− 645   

322   

678

− 196   

482   

857

− 346   

511   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020