« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.

869

− 685   

184   

843

− 421   

422   

678

− 293   

385   

998

− 244   

754   

986

− 891   

95  

999

− 887   

112   

473

− 282   

191   

697

− 582   

115   

976

− 885   

91  

969

− 851   

118   

919

− 488   

431   

438

− 114   

324   

676

− 384   

292   

969

− 845   

124   

434

− 193   

241   

954

− 823   

131   

626

− 553   

73  

877

− 446   

431   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020