« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.

979

− 398   

581   

688

− 573   

115   

959

− 868   

91  

879

− 453   

426   

889

− 792   

97  

688

− 574   

114   

878

− 782   

96  

988

− 713   

275   

687

− 496   

191   

499

− 338   

161   

368

− 191   

177   

999

− 488   

511   

758

− 572   

186   

954

− 442   

512   

847

− 395   

452   

778

− 347   

431   

488

− 197   

291   

826

− 415   

411   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021