« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.

929

− 362   

567   

898

− 271   

627   

257

− 173   

84  

865

− 523   

342   

729

− 538   

191   

647

− 221   

426   

933

− 791   

142   

547

− 416   

131   

938

− 273   

665   

843

− 321   

522   

737

− 485   

252   

897

− 573   

324   

954

− 561   

393   

999

− 363   

636   

718

− 686   

32  

296

− 154   

142   

966

− 874   

92  

477

− 356   

121   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021