« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.

929

− 357   

572   

699

− 537   

162   

519

− 488   

31  

899

− 647   

252   

448

− 276   

172   

779

− 324   

455   

245

− 184   

61  

899

− 777   

122   

816

− 451   

365   

868

− 647   

221   

956

− 695   

261   

874

− 713   

161   

919

− 666   

253   

889

− 236   

653   

679

− 285   

394   

669

− 555   

114   

628

− 531   

97  

875

− 762   

113   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020