« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.11.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Δανεισμός στις εκατοντάδες σε κάποιες ασκήσεις.

734

− 251   

483   

887

− 745   

142   

863

− 481   

382   

989

− 272   

717   

569

− 288   

281   

985

− 463   

522   

913

− 772   

141   

669

− 318   

351   

846

− 653   

193   

889

− 258   

631   

619

− 178   

441   

986

− 854   

132   

839

− 464   

375   

949

− 718   

231   

739

− 478   

261   

245

− 112   

133   

948

− 867   

81  

938

− 727   

211   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020