« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.

926

− 501   

425   

927

− 509   

418   

956

− 808   

148   

599

− 208   

391   

834

− 609   

225   

974

− 201   

773   

947

− 880   

67  

583

− 409   

174   

521

− 405   

116   

881

− 209   

672   

369

− 204   

165   

858

− 280   

578   

424

− 270   

154   

637

− 505   

132   

961

− 801   

160   

936

− 701   

235   

936

− 704   

232   

968

− 820   

148   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021