« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.

822

− 704   

118   

917

− 807   

110   

478

− 205   

273   

917

− 470   

447   

991

− 403   

588   

754

− 606   

148   

938

− 880   

58  

972

− 830   

142   

775

− 420   

355   

665

− 480   

185   

798

− 480   

318   

594

− 309   

285   

992

− 840   

152   

758

− 509   

249   

897

− 702   

195   

711

− 304   

407   

894

− 350   

544   

979

− 101   

878   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020