« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.

443

− 208   

235   

985

− 640   

345   

654

− 403   

251   

983

− 180   

803   

943

− 530   

413   

968

− 208   

760   

738

− 650   

88  

864

− 408   

456   

373

− 210   

163   

999

− 440   

559   

477

− 380   

97  

722

− 480   

242   

864

− 206   

658   

752

− 601   

151   

794

− 320   

474   

972

− 830   

142   

967

− 870   

97  

976

− 702   

274   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020