« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.

854

− 606   

248   

526

− 190   

336   

359

− 206   

153   

923

− 680   

243   

748

− 320   

428   

826

− 220   

606   

669

− 250   

419   

991

− 804   

187   

896

− 707   

189   

587

− 110   

477   

462

− 108   

354   

683

− 307   

376   

858

− 304   

554   

645

− 350   

295   

372

− 110   

262   

231

− 104   

127   

495

− 380   

115   

925

− 207   

718   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021