« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.

989

− 402   

587   

955

− 508   

447   

934

− 702   

232   

836

− 702   

134   

798

− 202   

596   

428

− 103   

325   

951

− 602   

349   

899

− 390   

509   

924

− 790   

134   

848

− 780   

68  

694

− 201   

493   

746

− 602   

144   

613

− 203   

410   

977

− 790   

187   

735

− 604   

131   

883

− 607   

276   

687

− 309   

378   

946

− 404   

542   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020