« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.1. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικό στον αφαιρετέο.

655

− 120   

535   

951

− 108   

843   

953

− 802   

151   

833

− 270   

563   

943

− 890   

53  

977

− 280   

697   

937

− 704   

233   

958

− 409   

549   

559

− 220   

339   

626

− 309   

317   

849

− 620   

229   

798

− 301   

497   

955

− 860   

95  

551

− 207   

344   

845

− 620   

225   

612

− 550   

62  

923

− 708   

215   

944

− 810   

134   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020