« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.

979

− 506   

473   

278

− 185   

93  

873

− 105   

768   

758

− 277   

481   

991

− 730   

261   

938

− 552   

386   

695

− 201   

494   

319

− 238   

81  

865

− 401   

464   

969

− 883   

86  

954

− 302   

652   

517

− 494   

23  

965

− 660   

305   

689

− 396   

293   

476

− 230   

246   

846

− 183   

663   

975

− 530   

445   

938

− 677   

261   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020