« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.

952

− 809   

143   

788

− 595   

193   

655

− 405   

250   

726

− 265   

461   

739

− 390   

349   

656

− 161   

495   

991

− 806   

185   

823

− 572   

251   

927

− 602   

325   

688

− 597   

91  

988

− 706   

282   

959

− 774   

185   

636

− 509   

127   

839

− 778   

61  

944

− 306   

638   

648

− 465   

183   

972

− 308   

664   

876

− 693   

183   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020