« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.

224

− 190   

34  

864

− 683   

181   

966

− 290   

676   

629

− 573   

56  

999

− 802   

197   

969

− 886   

83  

742

− 580   

162   

917

− 876   

41  

982

− 720   

262   

989

− 891   

98  

796

− 306   

490   

669

− 386   

283   

816

− 609   

207   

656

− 383   

273   

524

− 303   

221   

689

− 598   

91  

781

− 602   

179   

838

− 782   

56  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021