« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.

594

− 240   

354   

578

− 485   

93  

872

− 109   

763   

958

− 667   

291   

691

− 305   

386   

965

− 894   

71  

995

− 805   

190   

986

− 292   

694   

973

− 109   

864   

746

− 274   

472   

866

− 470   

396   

628

− 594   

34  

887

− 160   

727   

978

− 887   

91  

834

− 710   

124   

679

− 398   

281   

951

− 708   

243   

749

− 566   

183   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020