« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.

753

− 690   

63  

489

− 292   

197   

814

− 507   

307   

877

− 794   

83  

712

− 660   

52  

346

− 152   

194   

721

− 502   

219   

827

− 583   

244   

833

− 701   

132   

937

− 544   

393   

975

− 707   

268   

369

− 178   

191   

558

− 204   

354   

947

− 872   

75  

784

− 480   

304   

529

− 457   

72  

554

− 410   

144   

859

− 386   

473   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021