« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.

793

− 170   

623   

927

− 341   

586   

636

− 107   

529   

917

− 774   

143   

955

− 860   

95  

717

− 671   

46  

968

− 808   

160   

987

− 695   

292   

882

− 760   

122   

879

− 287   

592   

935

− 802   

133   

986

− 794   

192   

533

− 404   

129   

925

− 183   

742   

896

− 308   

588   

989

− 797   

192   

931

− 403   

528   

829

− 262   

567   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020