« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.12.2. Τριψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά σε κάποιους αφαιρετέους.

824

− 740   

84  

619

− 398   

221   

723

− 550   

173   

379

− 182   

197   

249

− 160   

89  

349

− 184   

165   

891

− 150   

741   

728

− 183   

545   

715

− 402   

313   

854

− 692   

162   

931

− 750   

181   

857

− 494   

363   

898

− 650   

248   

969

− 875   

94  

932

− 730   

202   

989

− 897   

92  

854

− 330   

524   

953

− 882   

71  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021