« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.

770

− 533   

237   

204

− 158   

46  

940

− 823   

117   

609

− 326   

283   

704

− 659   

45  

220

− 154   

66  

908

− 581   

327   

610

− 532   

78  

870

− 776   

94  

901

− 662   

239   

740

− 616   

124   

802

− 132   

670   

509

− 141   

368   

930

− 629   

301   

801

− 559   

242   

803

− 724   

79  

603

− 452   

151   

504

− 126   

378   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021