« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.

550

− 375   

175   

970

− 743   

227   

530

− 458   

72  

603

− 339   

264   

990

− 866   

124   

602

− 277   

325   

840

− 689   

151   

905

− 654   

251   

990

− 897   

93  

909

− 899   

10  

870

− 659   

211   

906

− 896   

10  

710

− 571   

139   

201

− 192   

9 

901

− 425   

476   

940

− 791   

149   

903

− 879   

24  

960

− 636   

324   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020