« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.

740

− 561   

179   

850

− 479   

371   

880

− 129   

751   

690

− 196   

494   

850

− 763   

87  

260

− 147   

113   

760

− 519   

241   

604

− 234   

370   

701

− 628   

73  

440

− 247   

193   

820

− 792   

28  

701

− 327   

374   

890

− 795   

95  

709

− 251   

458   

710

− 248   

462   

608

− 139   

469   

703

− 433   

270   

980

− 112   

868   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020