« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.

808

− 263   

545   

704

− 351   

353   

809

− 687   

122   

980

− 523   

457   

970

− 292   

678   

602

− 317   

285   

830

− 357   

473   

680

− 466   

214   

906

− 842   

64  

703

− 346   

357   

802

− 555   

247   

850

− 634   

216   

702

− 385   

317   

607

− 176   

431   

820

− 724   

96  

880

− 591   

289   

609

− 176   

433   

602

− 254   

348   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020