« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.

802

− 523   

279   

801

− 116   

685   

940

− 798   

142   

509

− 324   

185   

707

− 266   

441   

808

− 645   

163   

802

− 727   

75  

980

− 795   

185   

760

− 413   

347   

360

− 115   

245   

807

− 613   

194   

970

− 727   

243   

770

− 647   

123   

905

− 854   

51  

790

− 448   

342   

807

− 797   

10  

901

− 154   

747   

706

− 588   

118   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020