« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.

630

− 359   

271   

850

− 124   

726   

508

− 221   

287   

820

− 486   

334   

503

− 412   

91  

601

− 481   

120   

907

− 551   

356   

908

− 726   

182   

940

− 867   

73  

803

− 544   

259   

807

− 759   

48  

950

− 531   

419   

905

− 828   

77  

901

− 775   

126   

910

− 349   

561   

650

− 278   

372   

590

− 461   

129   

930

− 897   

33  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021