« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.13. Αφαίρεση από μειωτέους που περιέχουν μηδενικά.

504

− 449   

55  

508

− 347   

161   

690

− 548   

142   

404

− 128   

276   

409

− 365   

44  

610

− 217   

393   

903

− 794   

109   

904

− 354   

550   

990

− 188   

802   

904

− 834   

70  

804

− 555   

249   

930

− 597   

333   

730

− 237   

493   

804

− 718   

86  

840

− 472   

368   

802

− 368   

434   

604

− 513   

91  

910

− 674   

236   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021