« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.

913

− 884   

29  

977

− 889   

88  

562

− 284   

278   

788

− 199   

589   

986

− 698   

288   

988

− 899   

89  

981

− 898   

83  

685

− 596   

89  

745

− 277   

468   

882

− 599   

283   

970

− 585   

385   

850

− 697   

153   

667

− 598   

69  

968

− 689   

279   

580

− 199   

381   

686

− 297   

389   

913

− 225   

688   

914

− 745   

169   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020