« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.

746

− 498   

248   

914

− 198   

716   

828

− 689   

139   

960

− 798   

162   

962

− 896   

66  

704

− 598   

106   

313

− 154   

159   

903

− 669   

234   

860

− 697   

163   

985

− 799   

186   

347

− 298   

49  

902

− 846   

56  

905

− 877   

28  

745

− 669   

76  

916

− 768   

148   

614

− 497   

117   

860

− 277   

583   

602

− 538   

64  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021