« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.

750

− 396   

354   

928

− 489   

439   

846

− 689   

157   

871

− 188   

683   

801

− 145   

656   

933

− 844   

89  

786

− 699   

87  

927

− 158   

769   

867

− 488   

379   

913

− 857   

56  

632

− 485   

147   

824

− 165   

659   

516

− 329   

187   

858

− 789   

69  

854

− 686   

168   

768

− 689   

79  

727

− 538   

189   

718

− 429   

289   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021