« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.

548

− 469   

79  

655

− 599   

56  

962

− 899   

63  

847

− 278   

569   

860

− 583   

277   

967

− 879   

88  

672

− 296   

376   

530

− 285   

245   

571

− 499   

72  

934

− 157   

777   

547

− 279   

268   

575

− 487   

88  

758

− 179   

579   

367

− 188   

179   

955

− 698   

257   

868

− 189   

679   

737

− 189   

548   

516

− 349   

167   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021