« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.

906

− 849   

57  

725

− 236   

489   

960

− 881   

79  

955

− 897   

58  

887

− 699   

188   

836

− 788   

48  

732

− 576   

156   

542

− 157   

385   

874

− 387   

487   

455

− 286   

169   

858

− 679   

179   

775

− 499   

276   

703

− 698   

5 

453

− 365   

88  

717

− 559   

158   

936

− 768   

168   

577

− 398   

179   

901

− 628   

273   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020