« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.

746

− 257   

489   

826

− 298   

528   

941

− 588   

353   

734

− 358   

376   

947

− 798   

149   

707

− 639   

68  

858

− 379   

479   

460

− 284   

176   

804

− 788   

16  

863

− 597   

266   

927

− 688   

239   

920

− 776   

144   

584

− 499   

85  

873

− 689   

184   

925

− 756   

169   

910

− 436   

474   

541

− 266   

275   

927

− 789   

138   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020