« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.14. Τριψήφιος μειωτέος και αφαιρετέος. Αφαίρεση με δύο δανεικά.

365

− 276   

89  

866

− 799   

67  

402

− 117   

285   

938

− 879   

59  

900

− 396   

504   

402

− 199   

203   

901

− 788   

113   

758

− 269   

489   

983

− 695   

288   

955

− 688   

267   

865

− 196   

669   

960

− 872   

88  

950

− 888   

62  

701

− 124   

577   

440

− 386   

54  

714

− 635   

79  

820

− 787   

33  

512

− 499   

13  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020