« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.

5110

− 3626    

1484    

9297

− 8182    

1115    

8830

− 7610    

1220    

9807

− 2922    

6885    

9115

− 1474    

7641    

6277

− 5690    

587   

8637

− 6259    

2378    

4664

− 2937    

1727    

7793

− 3043    

4750    

8750

− 5121    

3629    

6000

− 1768    

4232    

4684

− 3007    

1677    

7253

− 6811    

442   

6259

− 3071    

3188    

8009

− 5103    

2906    

9568

− 5854    

3714    

9900

− 5621    

4279    

6178

− 5910    

268   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020