« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.

8190

− 1454    

6736    

9877

− 7617    

2260    

9503

− 7921    

1582    

9623

− 8826    

797   

4323

− 3259    

1064    

7820

− 6181    

1639    

5732

− 4187    

1545    

9528

− 3157    

6371    

9830

− 5745    

4085    

8078

− 7469    

609   

9201

− 8580    

621   

8252

− 6881    

1371    

7883

− 1420    

6463    

8233

− 6138    

2095    

7222

− 5147    

2075    

9832

− 8050    

1782    

8241

− 5597    

2644    

9193

− 8659    

534   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021