« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.

8477

− 7070    

1407    

8573

− 5160    

3413    

6090

− 3970    

2120    

5717

− 1864    

3853    

7918

− 5928    

1990    

6490

− 2562    

3928    

8015

− 1551    

6464    

8940

− 1571    

7369    

7303

− 5633    

1670    

9098

− 7235    

1863    

6513

− 2149    

4364    

6123

− 2336    

3787    

8886

− 3491    

5395    

9500

− 6703    

2797    

8027

− 7428    

599   

8371

− 7820    

551   

6090

− 5386    

704   

3316

− 1815    

1501    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020