« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.

7604

− 1057    

6547    

7331

− 3075    

4256    

9054

− 8266    

788   

9004

− 8339    

665   

6000

− 4169    

1831    

6706

− 5207    

1499    

9488

− 4791    

4697    

9827

− 3185    

6642    

6561

− 4024    

2537    

8727

− 5844    

2883    

9260

− 4054    

5206    

5985

− 4147    

1838    

8025

− 3700    

4325    

8412

− 6705    

1707    

9302

− 5452    

3850    

9441

− 2803    

6638    

7208

− 5384    

1824    

9548

− 7137    

2411    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021