« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.

7819

− 6742    

1077    

8465

− 2705    

5760    

7982

− 4115    

3867    

5149

− 4442    

707   

9346

− 6155    

3191    

9196

− 8113    

1083    

9057

− 2978    

6079    

8032

− 3835    

4197    

9924

− 7988    

1936    

9973

− 7647    

2326    

7345

− 4653    

2692    

9781

− 8218    

1563    

7000

− 5891    

1109    

6986

− 3752    

3234    

6301

− 1447    

4854    

5163

− 3518    

1645    

9216

− 2774    

6442    

9849

− 4790    

5059    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020