« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.

6768

− 4761    

2007    

8354

− 5114    

3240    

8470

− 2506    

5964    

5186

− 4413    

773   

7776

− 6130    

1646    

8446

− 5992    

2454    

8755

− 7702    

1053    

8150

− 3926    

4224    

8210

− 1880    

6330    

9480

− 1355    

8125    

8305

− 6825    

1480    

6265

− 4972    

1293    

6410

− 2225    

4185    

8297

− 2019    

6278    

7015

− 3892    

3123    

7031

− 6840    

191   

8034

− 3488    

4546    

9204

− 5172    

4032    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020