« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΑΦΑΙΡΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΑ.15. Τετραψήφιος και ο μειωτέος και ο αφαιρετέος. Μηδενικά και κρατούμενα.

9467

− 6223    

3244    

9688

− 5909    

3779    

5570

− 1856    

3714    

6829

− 1450    

5379    

8088

− 1427    

6661    

9994

− 7409    

2585    

5441

− 2565    

2876    

9895

− 8134    

1761    

8288

− 6987    

1301    

8169

− 7586    

583   

9880

− 8052    

1828    

9074

− 8729    

345   

8764

− 3377    

5387    

7559

− 3310    

4249    

9116

− 7041    

2075    

9289

− 7795    

1494    

8845

− 1834    

7011    

5898

− 1245    

4653    

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021