Πρόγραμμα Δημιουργίας Φύλλων Ασκήσεων Αριθμητικής για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
ΜΕΝΟΥ
Αγαπημένα
 

 

Οδηγίες εκτύπωσης

Opera BrowserOpera

Ρυθμίσεις για Κεφαλίδες και Υποσέλιδα

Για να ρυθμίσουμε τι θα εμφανίζεται στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα κατά την εκτύπωση, ανοίγουμε το διάλογο "Print options" (Επιλογές εκτύπωσης), επιλέγοντας:

File Print options... (Αρχείο Επιλογές εκτύπωσης)

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται στη συνέχεια:

Ξετσεκάρουμε την επιλογή "Print headers and footers" (Εκτύπωση κεφαλίδων και υποσέλιδων) όπως δείχνει το κόκκινο βελάκι και πατάμε στο "ΟΚ".