Ευχαριστήρια επιστολή Σχολικού Συμβούλου Αγγλικής

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όντας μάχιμη εκπαιδευτικός για 28 χρόνια σκοπός μου προσωπικός και συλλογικός υπήρξε τόσο το επιστημονικό κύρος όσο και η αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο