ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΠΠΑ

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 13ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13η: ΜΕΡΟΣ Β. ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ, ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΣΧΕΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ1 (ΣΥΝΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ )

 

Η διδασκαλία θα ξεκινήσει επαγωγικά (με τη χρήση παραδειγμάτων για τον θετικό, το συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό, στηριζόμενη έτσι στην καθημερινή εμπειρία των μαθητών και βοηθώντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας).

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Þ    Να κατανοήσουν, μέσα από τα παραδείγματα τι σημαίνει βαθμός του επιθέτου

Þ    Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα των βαθμών του επιθέτου στην καθημερινή μας ζωή

Þ    Να βοηθηθούν στην κατανόηση της έννοιας <<σύγκριση>>

Þ    Να ξεχωρίσουν το επίθετο από το επίρρημα όσον αφορά τη σύγκριση

Þ    Να <<δουν>> ότι η σύγκριση είναι απόλυτα απαραίτητη στη ζωή μας για να τη χρησιμοποιούν στα επιχειρήματα τους, για να τεκμηριώσουν κάποιες φορές τις απόψεις τους.

 

 

1.ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο καθηγητής ξεκινά με την εξέταση (ολιγόλεπτη) των ασκήσεων που έχουν ζητηθεί από τους μαθητές (Οι ασκήσεις αφορούν τη συμπλήρωση κενών για μια πρώτη εξάσκηση, εμπειρική, στη χρήση των παραθετικών). Οι ασκήσεις βρίσκονται στις σελίδες 265-268 του βιβλίου.

 

2.ΑΦΟΡΜΗΣΗ-ΕΝΤΑΞΗ

Αυτές οι ασκήσεις αποτελούν μια καλή αφορμή για να ξεκινήσει η διδασκαλία της ενότητας (οι μαθητές είναι προϊδεασμένοι για το περιεχόμενο της ενότητας)

Αμέσως μετά θα δοθούν και άλλα παραδείγματα στους μαθητές για να τα επεξεργαστούν(ανά δύο ή τρεις ) και μετά θα κληθούν να απαντήσουν ποιό είναι το νέο στοιχείο που βλέπουν σε αυτές τις προτάσεις και πώς μπορούν να το κατανοήσουν.2 (π.χ.<<τι σημαίνει για σας κάτι ότι είναι μεγαλύτερο από κάτι άλλο>>).Αυτή η ενέργεια χρειάζεται για να καταλάβει ο καθηγητής το επίπεδο των μαθητών και να προχωρήσει ανάλογα (μπορεί να χρειαστούν και άλλα παραδείγματα για να μπορέσουν όλοι να καταλάβουν τη σύγκριση).

 

3.ΣΥΝΕΧΕΙΑ(μέθοδος ερμηνευτική- περιγραφική στα πλαίσια της σχεσιοκεντρικής παιδαγωγικής)

Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τον πίνακα γράφοντας κάποιο-α  παραδείγματα για τη διδασκαλία της θεωρίας. Ξεχωρίζει τους βαθμούς του επιθέτου και αναφέρεται –με τη βοήθεια και των μαθητών – στην έννοια του καθενός. Αναφέρεται στη συνέχεια στο σχετικό και απόλυτο υπερθετικό (με αφορμή παραδείγματα) και προχωρά στη θεωρία (Ο πίνακας σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιείται για να πετύχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή των μαθητών).

Στη συνέχεια προχωρά ο καθηγητής στη διδασκαλία των βαθμών των επιρρημάτων

(αρχίζοντας με κάποια παραδείγματα). ΔΕΝ αρχίζει με τη θεωρία κατευθείαν αλλά με κάποια παραδείγματα ζητώντας από τους μαθητές να βρουν τη διαφορά αυτών των παραθετικών από τα παραθετικά των επιθέτων (ζητάει διάφορες γνώμες για τη διαφορά και με κατευθυνόμενο διάλογο και τη χρήση των πινάκων στη σελίδα 270 του σχολικού βιβλίου προχωρά στη θεωρία).

Με τον ίδιο τρόπο προχωρά στον α και β όρο της σύγκρισης. Εκείνο που έχει εδώ σημασία είναι ότι θα  χρησιμοποιηθούν από τον καθηγητή παραδείγματα που θα έχει ζητήσει από τους μαθητές και θα έχουν σχέση με τις δικές τους προσλαμβάνουσες παραστάσεις.

 

3.Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο καθηγητής σε αυτό το σημείο θα αναφερθεί, με τη βοήθεια και των μαθητών, στη σπουδαιότητα της ύπαρξης των παραθετικών στη γλώσσα μας (πάντα συνδέουμε τη θεωρία με την καθημερινότητα, επειδή οι μαθητές πρέπει να μάθουν ότι καμιά γνώση δεν είναι ξεκομμένη από την πραγματικότητα).

 

4.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ο καθηγητής με πολύ λίγα λόγια <<ξαναλέει>> το μάθημα για την απόκτηση της <<εικόνας του όλου>> από τους μαθητές. Τέλος δίνει δύο ασκήσεις για το σπίτι.

 

                                     

                                  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τάξη όπως γνωρίζουμε από την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης3 έχει πολλές ιδιαιτερότητες και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέψει το πλάνο που εμείς έχουμε προτείνει. Εκείνο που όμως πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τίποτα δεν γίνεται αν στηριχτούμε στην τεχνοκρατική ιδεολογία (να <<βγάλω το μάθημα>>).Το σημαντικότερο είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη σύγκριση, κάτι πολύ σημαντικό για την επικοινωνία τους.

 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1.ΧΡ.ΦΡΑΓΚΟΣ:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1983

 

2.ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ PIAGET ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3.P.BOYRDIEAU: ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ 1985

 

 

                                                               ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ  4/5/2004  ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΠΠΑ  .ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Η ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΠΠΑ.