Καθηγητής Πληροφορικής. Ασχολείται με παιχνίδια Javascript

Η ώρα είναι