ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (19-09-2016)

13) (30-09-2016) Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ παρουσιάσεις και υλικό από τις ημερίδες για τους Σχολικούς Συμβούλους Α?θμιας Εκπαίδευσης (εδώ)

12) Βίντεο Θρησκευτικά Δημοτικού

11) Κείμενα Γ' Θρησκευτικά , Κείμενα Δ' Θρησκευτικά, Κείμενα Ε' Δημοτικού, Κείμενα ΣΤ' Δημοτικού

10) (6-10-2016) Οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημ. Σχολείο)

Ιστοσελίδα Ι.Ε.Π.

9) (19-09-2016) Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά

8) (19-09-2016) Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός & διαχείριση της διδακτέας ύλης στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής

7) (19-9-2016) Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός & διαχείριση της διδακτέας ύλης στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών

6) (19-09-2016)  Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός & διαχείριση της διδακτέας ύλης στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας

5) (19-9-2016) Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός & διαχείριση της διδακτέας ύλης στο μάθημα των Μαθηματικών 

4)  (19-9-2016) Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός & διαχείριση της διδακτέας ύλης στο μάθημα των Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, Τάξεις: Ε' & ΣΤ' - Ιστορία, Τάξεις: Γ' - Δ' - Ε' - ΣΤ')

3) Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στα Μαθηματικά  και στα Φυσικά της Ε' & ΣΤ' Δημοτικού και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης της Ιστορίας για τη ΣΤ' Δημοτικού (22/10/2014)

2) Διαβίβαση της με αριθμ. 101097/Γ1/16-08-2010 Υπουργικής Απόφασης.

1) Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στα Φυσικά Ε' & ΣΤ' Δημοτικού, στα Μαθηματικά της Ε' & ΣΤ' Δημοτικού, στη Γεωγραφία της Ε' & Στ' Δημοτικού.

Πρόσθετες πληροφορίες