Ε' - ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εκπαιδευτικό υλικό Ε' και ΣΤ' τάξης Δημοτικού

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

5) Διαφοροποιημένη Διδασκαλία - Πλάνα Διδασκαλίας

4)  Μαθηματικά ΣΤ΄Δημοτικού (Κεφ. 20 & 21)

 

 Πηγή:  http://www.mathnet.gr  του Μαθηματικού Γιάννη Λαζαρίδη)

 

3) Συνάδελφος από το 8ο δημοτικό σχολείο Νάουσας (δεν γνωρίζουμε ποιος...)δημιούργησε παρουσιάσεις (slide shows) για τα κεφάλαια του νέου βιβλίου Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού. 

  • Ρίξτε μια ματιά στον παρακάτω σύνδεσμο: 

    http://www.scoop.it/t/sudiakos5
     

    Η δουλειά του είναι εξαιρετική... Ευχαριστούμε πολύ!

Ε' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

5) Κατάλογος οργάνων και συσκευών εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών

4) Πειράματα Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης

3)  Μαθηματικά Ε' τάξης Δημοτικού 

           2) Γραμματική Ε' τάξης Δημοτικού ( ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ)

          1)Παραγωγή Γραπτού Λόγου

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟ -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΜΟΝΤΕΛΟ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ

 Ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση ταυτόχρονα και ισόβαθμα στη διαδικασία παραγωγής του γραπτού λόγου, στο περιεχόμενο και στο πλαίσιο διδασκαλίας του. Η κειμενοκεντρική προσέγγιση προτείνει ποικιλία διδακτικών τεχνικών στήριξης των μαθητών κατά το προσυγγραφικό, συγγραφικό και μετασυγγραφικό στάδιο, ώστε σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης να καταστήσει τους μαθητές αυτόνομους στην παραγωγή κειμένων κάθε είδους, τα οποία να εμπεριέχουν τα βασικά χαραχτηριστικά του περιεχομένου και της δομής του κειμενικού είδους στο οποίο ανήκουν και να είναι επικοινωνιακώς αποτελεσματικά.

Κατά το προσυγγραφικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί η επιλογή του θέματος, θα καθοριστεί το είδος του κειμένου,  για να χρησιμοποιηθούν τα δομικά στοιχεία του συγκεκριμένου κειμενικού είδους, «η γραμματική» του κειμένου, ο ρόλος, το μήνυμα, οι αποδέκτες και η λειτουργία ή οι λειτουργίες του. Όλα αυτά διαμορφώνουν το ύφος, τη δομή και το περιεχόμενο των κειμένων. Καθορίζεται αν το κείμενο που θα γράψουν τα παιδιά θέλει να πληροφορήσει, να περιγράψει, να πείσει,  να επηρεάσει τον αναγνώστη, να κρίνει, να προτείνει λύσεις, να ψυχαγωγήσει, να διδάξει, να οργανώσει  γνώσεις και πληροφορίες, να διαφημίσει κτλ.

Ο εκπαιδευτικός  στηρίζει διδακτικά το μαθητή στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία του κειμένου. Για την παραγωγή ιδεών υπάρχουν πολλές τεχνικές καθοδήγησης, που αφορούν το περιεχόμενο του κειμένου, όπως η τεχνική των εικόνων, η δημιουργική απομίμηση μοτίβου, η ανατροπή μοτίβου,  η τεχνική  της αρχικής παραγράφου, των γραφικών αναπαραστάσεων,  των συσχετιζόμενων  λέξεων,  των γραπτών οδηγιών, των ημιτελών φράσεων, των επτά ερωτήσεων της ρητορικής, των βασικών λέξεων, της ιδεοθύελλας, της συζήτησης, της μελέτης πηγών κ.ά. Για την οργάνωση των ιδεών προτείνεται η γραφική αναπαράσταση  ή  η τοποθέτηση ερωτημάτων.[δομή]

Ακολουθεί το συγγραφικό στάδιο με το αρχικό κείμενο των παιδιών. Τα παιδιά καταγράφουν τις ιδέες τους σε μορφή κειμένου σύμφωνα με ένα οργανωτικό σχήμα.  Το κείμενο που θα προκύψει πρέπει να έχει γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα με βάση τις ανάλογες κειμενικές συμβάσεις.

Στο  μετασυγγραφικό στάδιο εμπίπτει η φάση της επεξεργασίας ? βελτίωσης του αρχικού κειμένου,  η δημιουργία του τελικού κειμένου και η αξιολόγησή  του. Στο στάδιο αυτό υπάρχει εμπλοκή των μαθητών. Σκοπός της επεξεργασίας, της αναθεώρησης και της βελτίωσης του αρχικού κειμένου είναι η δημιουργία καλύτερης ποιότητας κειμένων και η ανάπτυξη μεταγνωστικών, μεταγλωσσικών  δεξιοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στο συγγραφέα-μαθητή να συνθέτει προγραμματισμένα και συνειδητά και να παράγει αποτελεσματικά κείμενα. Απαραίτητη προυπόθεση είναι η χρήση κριτηρίων για την  αναθεώρηση των κειμένων, που να σχετίζονται με το σκοπό, τους αποδέκτες και τα κειμενογλωσσικά χαρακτηριστικά του είδους.

Οι κυριότερες μορφές που παίρνει η βελτίωση του αρχικού κειμένου είναι  η διόρθωση λαθών, η προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων ή η αφαίρεση περιττών, η αναδιάταξη της οργάνωσης, η αναδιατύπωση προτάσεων κ.ά. Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε τέσσερα επίπεδα, στο επίπεδο της λέξης στο επίπεδο της πρότασης, στο επίπεδο της παραγράφου και στο επίπεδο της συνολικής δομής του κειμένου. Οι  βελτιώσεις στο επίπεδο των λέξεων αφορούν την αντικατάσταση λέξεων που επαναλαμβάνονται, την αντικατάσταση γενικής χρήσης λέξεων, τη σωστή χρήση των επιθέτων, τη χρήση συνωνύμων, τη χρήση σχημάτων λόγου κ.ά. Οι βελτιώσεις στο επίπεδο της πρότασης αφορούν τη σύνδεση και οργάνωση των κύριων προτάσεων, τη χρήση προσδιορισμών, τη χρήση δευτερευουσών προτάσεων, την επιλογή ρημάτων, τη σύνταξη κ.ά.. Οι βελτιώσεις στο επίπεδο της παραγράφου αφορούν τη δομή της  παραγράφου, τη σύνδεση τους, την ανάπτυξη ατελών κ.ά. Οι βελτιώσεις σε κειμενικό  επίπεδο ασχολούνται   με τα δομικά χαραχτηριστικά  του κειμενικού είδους.

Προτείνεται η συμμετοχή των μαθητών με τη στήριξη και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού στην αυτοβελτίωση και στην αυτοαξιολόγηση των γραπτών τους  και η εμπλοκή τους στην ετεροβελτίωση καθώς και στην ετεροαξιολόγηση. Για να λειτουργήσουν οι μορφές αυτοβελτίωσης και ετεροβελτίωσης ο εκπαιδευτικός πρέπει να διδάξει τα κριτήρια αξιολόγησης. Τα παιδιά παρατηρούν λάθη και  αδυναμίες και διατυπώνουν προτάσεις-εισηγήσεις βελτίωσης.

Τέλος η αξιολόγηση [ αυτοαξιολόγηση- ετεροαξιολόγηση] πρέπει να αναφέρεται στους τομείς  περιεχόμενο, δομή , διατύπωση, ορθογραφία-γραμματική-σύνταξη, λεκτικός πλούτος, εμφάνιση, ύφος, γλωσσική συνοχή, επικοινωνιακή καταλληλότητα, νοηματική συνεκτικότητα, πληροφοριακή πληρότητα.

Πηγή: (http://blogs.sch.gr/nmanesis)

Πρόσθετες πληροφορίες