Ανά Διδακτικό Αντικείμενο

Εδώ μπορείτε να δείτε τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά λογισμικά ανά διδακτικό αντικείμενο καθώς επίσης και σημαντικό υλικό για την αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών και των διαδραστικών πινάκων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πρόσθετες πληροφορίες