Ανά Διδακτικό Αντικείμενο

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Πηγή: www.webteach.gr

1) Η Ελλάδα και ο Κόσμος μέσα από τους Χάρτες

Εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από τους χάρτες. Ενδείκνυται για τις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις του Δημοτικού και τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Δ΄ Τάξης.

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=150&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-yliko.gr%2FLists%2FList40%2FSoftwareRelease010609.aspx

2)Πλανήτης Γη

Εκπαιδευτικό λογισμικό που αποσκοπεί να εξοικειώσει τους μαθητές με βασικές έννοιες που αφορούν τον πλανήτη Γη. Διαθέτει πλήθος προσομοιώσεων,έτοιμα φύλλα εργασιών για το μαθητή,καθώς και οδηγίες για τον εκπαιδευτικό. Ενδείκνυται για τη Γεωγραφία της ΣΤ΄Δημοτικού και τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄ Δημοτικού.

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=172&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-yliko.gr%2FLists%2FList40%2FSoftwareRelease010609.aspx

3) Γεωγραφία Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού (Λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

Διδακτικές εφαρμογές σχετικές με την ύλη της Γεωγραφίας της Ε΄καιΣΤ΄Δημοτικού. Ενδείκνυται για τις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις του Δημοτικού.

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=137&Source=http%3A%2F%2Fwww.e-yliko.gr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduAll.aspx

4)Γεωγραφία Α΄- Β΄ Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό λογισμικό που αφορά την Α΄ και Β΄Γυμνασίου. Ωστόσο,επειδή οι θεματικές ενότητες που πραγματεύεται ταυτίζονται με την ύλη της ΣΤ΄ Δημοτικού είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν προσομοιώσεις,υπερμεσικές εφαρμογές και παιχνίδια που διαθέτει. Ενδείκνυται για τη ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού.

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=22&ep=326&c_id=848

5) Google Earth

Ανοιχτό λογισμικό γεωγραφίας με τρισδιάστατη απεικόνιση της Γης,το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να οργανώσει δικές του δραστηριότητες και να διαμορφώσει τα δικά του φύλλα εργασιών. Ενδείκνυται για τις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις του Δημοτικού.

http://www.google.com/earth/index.html

6) Marble

Τρισδιάστατη απεικόνιση του πλανήτη με θερμοκρασίες καλοκαιριού ? χειμώνα, χάρτες βροχής, τον πλανήτη όπως φαίνεται τη νύχτα από δορυφόρο, ιστορικούς χάρτες και απλούς κενούς χάρτες τους οποίους μπορούμε να συμπληρώσουμε. Διαθέτει τριών ειδών προβολές: ο πλανήτης ως σφαίρα, ως επίπεδος χάρτης και ως μερκατορικός χάρτης. Πολύ καλό ανοιχτό λογισμικό για την οργάνωση δραστηριοτήτων και ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό. Απλό και εύχρηστο εργαλείο για την ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.

http://edu.kde.org/marble/download.php

 

Πρόσθετες πληροφορίες