Ανά Διδακτικό Αντικείμενο

2) ΙΣΤΟΡΙΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ( Η άλωση της Πόλης - Βυζαντινή Ιστορία)

 

Μια υπερμεσική εφαρμογή του μαθήματος «Εάλω η Πόλις», με παιδαγωγικά χαρακτηριστικά και με προοπτικές αξιοποίησής της στο μάθημα της Ιστορίας της Ε΄ δημοτικού. Γενικός σκοπός της εφαρμογής είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν ιστορική σκέψη και συνείδηση και να κατασκευάσουν ιστορικό λόγο σε μια προσπάθεια κατανόησης ιστορικών γεγονότων, οικοδόμησης γενικότερων εννοιών διϊστορικής σημασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταφοράς της γνώσης τους για μια κριτική ανάγνωση ανάλογων ιστορικών φαινομένων.

 

1)ΙΣΤΟΡΙΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Τα μυστικά του κάστρου - Βυζαντινή Ιστορία)

Tα μυστικά του Κάστρου
Μια περιπέτεια στα χρόνια τα Βυζαντινά

Υπάρχει στις μέρες μας μια αυξανόμενη βιβλιογραφία για τη χρήση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού στην τάξη και έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (video games)  για εκπαιδευτικούς σκοπούς χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία λόγω της ελλιπούς κυρίως παιδαγωγικής και μεθοδολογικής θεμελίωσης. Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι στη συνείδηση της πλειονότητας των παιδιών ο υπολογιστής είναι καταχωρημένος ως «παιχνιδομηχανή» και ότι τα video games ασκούν, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που ενσωματώνουν πάνω τους, μια πολύ δυνατή έλξη αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ως ενός νέου ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης. Μέσα από την κατάλληλη διαμόρφωση-σχεδιασμό των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ακολουθώντας τις κατάλληλες παιδαγωγικές θεωρίες και τεχνικές μάθησης, με βάση το είδος του παιχνιδιού και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, θεωρούμε ότι το ηλεκτρονικό παιχνίδι μπορεί να εξυπηρετήσει ποικίλους εκπαιδευτικούς στόχους αναπτύσσοντας αντίστοιχες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, όχι απαραίτητα μέσα σε ένα τυπικό περιβάλλον διδασκαλίας.

 

Πρόσθετες πληροφορίες