Εκπαιδευτικό Υλικό

7) ΓΕΙΑ ΣΑΣ: α) Γεια σας 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) β) Γεια σας 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) γ) Γεια σας 3 (βλ. σχετικό συνημμένο) δ) Γεια σας 4 (βλ. σετικό συνημμένο) δ) Η μαγεία της ΑλφαΒήτας(βλ. σχετικό συνημμένο) ε) Γεια σας, Βιβλ. Δασκάλου 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) στ) Γεια σας, Βιβλ. Δασκάλου 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) ζ)Γεια σας, Βιβλ. Δασκάλου 3 (βλ. σχετικό συνημμένο)

6) ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ: α: Διηγούμαι και Γράφω 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) , β)Διηγούμαι και Γράφω 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) , γ)Διηγούμαι και Γράφω 3 (βλ. σχετικό συνημμένο) , δ)Διηγούμαι και Γράφω 4 (βλ. σχετικό συνημμένο) , ε)Διηγούμαι και Γράφω 5 (βλ. σχετικό συνημμένο)

5) ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ: α) Το Μικρό Λεξικό 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) , β) Το Μικρό Λεξικό 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) , γ) Το Μικρό Λεξικό 3 (βλ. σχετικό συνημμένο) , δ) Το Μικρό Λεξικό 4 (βλ. σχετικό συνημμένο)

 

4) Μαθηματικά, Επίπεδο Διδασκαλίας Α' - Βιβλίο Μαθητή. Πρόγραμμα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο - Βόλος 2007

3) Μαθηματικά, Επίπεδο Διδασκαλίας Β' - Βιβλίο Μαθητή. Πρόγραμμα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο - Βόλος 2007

2)Μαθηματικά, Επίπεδο Διδασκαλίας Γ' - Βιβλίο Μαθητή. Πρόγραμμα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο - Βόλος 2007

1) Μαθηματικά - Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες για τη δημιουργική χρήση των βιβλίων του Μαθητή στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Επίπεδα Διδασκαλίας Α' - Β' - Γ'

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες