Εκπαιδευτικό Υλικό

1) Υλικό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων

2) Οδηγός Επιμορφωτών -Επιμόρφωση Επιμορφωτών/εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων

1) Γραμματισμός μαθητών Ρομά
(Πηγή: http://blogs.sch.gr/nmanesis)

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά» που υλοποιείται από το Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια στις διάφορες Περιφέρειες της χώραςεκπονήθηκε ο Οδηγός σχετικά με τη διδασκαλία του αρχικού γραμματισμού, που περιέχει στοχοθεσία, δραστηριότητες, παιχνίδια, κ.ά.Oι επιμελήτριες της έκδοσης σημειώνουν ότι το υλικό αποτελεί ένα ενδεικτικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους.

2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: α) Διαπιστωτικό τεστ επιπέδου 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) β) Διαπιστωτικό τεστ επιπέδου 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) γ) Διαγνωστικό κριτήριο-Φυλλάδιο για το Δάσκαλο (βλ. σχετικό συνημμένο) δ) Διαγνωστικό Κριτήριο - Φυλλάδιο Απαντήσεων (βλ. σχετικό συνημμένο)


1) ΜΙΛΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ: α) Μαθηματικά 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) β) Μαθηματικά 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) γ) Μαθηματικά 3 (βλ. σχετικό συνημμένο) δ) Μαθηματικά - Βιβλίο Δασκάλου (βλ. σχετικό συνημμένο) ε) Μιλώ και Γράφω 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) στ) Μιλώ και Γράφω 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) ζ) Μιλώ και Γράφω 3 (βλ. σχετικό συνημμένο) στ) Μιλώ και Γράφω - Βιβλίο Δασκάλου(βλ. σχετικό συνημμένο)


7) ΓΕΙΑ ΣΑΣ: α) Γεια σας 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) β) Γεια σας 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) γ) Γεια σας 3 (βλ. σχετικό συνημμένο) δ) Γεια σας 4 (βλ. σετικό συνημμένο) δ) Η μαγεία της ΑλφαΒήτας(βλ. σχετικό συνημμένο) ε) Γεια σας, Βιβλ. Δασκάλου 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) στ) Γεια σας, Βιβλ. Δασκάλου 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) ζ)Γεια σας, Βιβλ. Δασκάλου 3 (βλ. σχετικό συνημμένο)

6) ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ: α: Διηγούμαι και Γράφω 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) , β)Διηγούμαι και Γράφω 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) , γ)Διηγούμαι και Γράφω 3 (βλ. σχετικό συνημμένο) , δ)Διηγούμαι και Γράφω 4 (βλ. σχετικό συνημμένο) , ε)Διηγούμαι και Γράφω 5 (βλ. σχετικό συνημμένο)

5) ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ: α) Το Μικρό Λεξικό 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) , β) Το Μικρό Λεξικό 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) , γ) Το Μικρό Λεξικό 3 (βλ. σχετικό συνημμένο) , δ) Το Μικρό Λεξικό 4 (βλ. σχετικό συνημμένο)

 

4) Μαθηματικά, Επίπεδο Διδασκαλίας Α' - Βιβλίο Μαθητή. Πρόγραμμα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο - Βόλος 2007

3) Μαθηματικά, Επίπεδο Διδασκαλίας Β' - Βιβλίο Μαθητή. Πρόγραμμα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο - Βόλος 2007

2)Μαθηματικά, Επίπεδο Διδασκαλίας Γ' - Βιβλίο Μαθητή. Πρόγραμμα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο - Βόλος 2007

1) Μαθηματικά - Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες για τη δημιουργική χρήση των βιβλίων του Μαθητή στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Επίπεδα Διδασκαλίας Α' - Β' - Γ'

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες