ΦΕΚ - Π.Δ. για το ωράριο και για τις ώρες των διδακτικών αντικειμένων

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΕΚ για το Ωράριο ΦΕΚ για τις ώρες διδ/κών αντ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΕΚ 1324/11-05-2016, Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΕΑΕΠ 1327/16-06-2011 1327/16-06-2011 & 804/09-06-2010

ΕΑΕΠ - ΠΙΛΟΤΙΚΑ 2156/27-09-2011 2156/27-09-2011

6/Θ και άνω 1139/2006 1139/2006

5/Θ 1280/2005 1280/2005

4/Θ 1280/2005 1280/2005

3/Θ 1280/2005 1139/2006

2/Θ 1280/2005 1280/2005

1/Θ 1280/2005 1280/2005 & Π.Δ. 43/2000

Zώνες Εκπαιδ/κής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Φ.12/20/2045/Γ1/10-01-2010 (ΦΕΚ 56, τ.Β')

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΦΕΚ 43/2000-ΑΡΙΘ.Φ.12/79/51/33

Πρόσθετες πληροφορίες