Σεμινάρια - Ημερίδες

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14

6) Παιδαγωγική ημερίδα, Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 στο Δημ. Σχ. Πανόπουλου

 

   

ΤηνΠέμπτη 5 Ιουνίου 2014στα πλαίσια ημερίδας με θέμα: «Συζήτηση- ανατροφοδότηση σε θέματα διδακτικής των μαθημάτων της Γ? τάξης Δημοτικού» που πραγματοποιήθηκεστο Δημ. Σχ. Πανόπουλου,με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της 2ηςΠεριφέρειας Ηλείας, παρουσιάστηκε δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Γλώσσας της Γ? τάξης Δημοτικού από τη δασκάλαΚοκολογιαννάκη Βασιλική, στη 2η ενότητα της Γλώσσας. Διδακτικοί στόχοι: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης υπό-ενότητας αναμένεται: Να αντιληφθούν το ρόλο των ρημάτων στον λόγο (γραπτό ή προφορικό), να εξασκηθούν στον εντοπισμό ενός ρήματος μέσα σε πρόταση, να διακρίνουν το ρήμα από το ουσιαστικό και το επίθετο, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το περιγραφικό κείμενο, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στις βασικές μορφές τέχνης και να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στις τέχνες (διαθεματική σύνδεση με Εικαστικά), να εργασθούν ομαδικά. Διδακτική Προσέγγιση: Μέθοδος Διδασκαλίας: Μέθοδος Dewey ? Learning by doing, Βιωματική μέθοδος σε 6 στάδια: εμπειρία ? σύνδεση ? ταξινόμηση ? σχεδιασμός ? επαλήθευση ? αξιολόγηση (στο βαθμό που κάθε στάδιο μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια ενός θεωρητικού γνωστικού αντικειμένου, όπως η Γλώσσα). Μορφή: : Συμμετοχική διδασκαλία με ενεργό συμμετοχή του μαθητή ως μέλος ομάδας  και ελάχιστη καθοδηγούμενη διδασκαλία με στοιχεία διερεύνησης.  Διδακτικά μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, λογισμικό παρουσίασης (π.χ. PowerPoint), λογισμικό αναπαραγωγής αρχείου εικόνας (π.χ. VLC player), Φύλλα Εργασίας, Φύλλο Αξιολόγησης. Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες: Οι μαθητές καλό θα είναι να έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τα ρήματα και τα ουσιαστικά. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να συνθέτουν μικρές παραγράφους. Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τη δουλειά σε ομάδες. Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές έχουν ήδη εξοικειωθεί από τις προηγούμενες τάξεις με τα ρήματα και τα ουσιαστικά. Με το παρόν σχέδιο εργασίας επιδιώκεται να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των ρημάτων στο λόγο, να μάθουν να τα χρησιμοποιούν μαζί με ουσιαστικά και επίθετα και να τα διακρίνουν μεταξύ τους μέσα από δραστηριότητες που τα φέρνουν πιο κοντά στην Τέχνη. Δομή του μαθήματος.: 1) Προετοιμασία: Ως αφόρμηση στα γλωσσικά φαινόμενα του σχεδίου εργασίας μας, ξεκινάμε με την προβολή ενός αποσπάσματος (00:00 έως 02.05) από ένα εκπαιδευτικό βίντεο[1]. Στη συνέχεια προβάλλουμε στον υπολογιστή της τάξης μία παρουσίαση σε λογισμικό PowerPoint με τα ρήματα που αναφέρθηκαν στο βίντεο και προκαλούμε συζήτηση σχετική με τον ρόλο των ρημάτων στον λόγο (γραπτό ή προφορικό) (Δραστηριότητα 1, Στόχος 1, 15?). 2. Επαφή με τα νέα δεδομένα: Έπειτα, μοιράζουμε στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας 1. Οι μαθητές παρακολουθούν εκ νέου το απόσπασμα του βίντεο με αποσιωπημένα τα ρήματα αυτή τη φορά. Αντιλαμβάνονται έτσι τη σημασία τους και συζητούν σχετικά με το λόγο ύπαρξης των ρημάτων στη ροή του λόγου. Τέλος, συμπληρώνουν το ΦΕ1 (Δραστηριότητα 2, Στόχος 1, 10?, Φύλλο Εργασίας 1). Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρχική αξιολόγηση. 3. Επεξεργασία δεδομένων ? συμπεράσματα ? 4. Εφαρμογή νέας γνώσης: Οι μαθητές σε αυτή τη φάση του σχεδίου εργασίας διαβάζουν το Φύλλο Εργασίας 2 και απαντούν μέσα από συζήτηση με την εκπαιδευτικό της τάξης, στις ερωτήσεις που τίθενται. Κατόπιν, συμπληρώνουν βοηθούμενοι από τις εικόνες, τα 7 βασικά είδη τέχνης (Δραστηριότητα 3, Στόχος 5 & 6, 15΄, Φύλλο Εργασίας 2). Στη συνέχεια μοιράζουμε το Φύλλο Εργασίας 3. Οι μαθητές παρατηρούν  τον πίνακα ζωγραφικής  που απεικονίζεται στην εικόνα  και καλούνται να περιγράψουν με συντομία την εικόνα χρησιμοποιώντας δικά τους  ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα, αφού πρώτα συμπληρώσουν το πινακάκι ?  προσχέδιο  (ανάλογα με το δυναμικό της τάξης, το πινακάκι  ?  προσχέδιο μπορεί να συμπληρωθεί πρώτα στον πίνακα της τάξης) (Δραστηριότητα 4, Στόχος 3,4 & 6, 30΄, Φύλλο Εργασίας 3). Έπειτα η  κάθε ομάδα δίνει το Φύλλο Εργασίας της δεξιόστροφα στη διπλανή της ομάδα. Οι μαθητές παροτρύνονται να εντοπίσουν και να υπογραμμίσουν τα ρήματα στο περιγραφικό κείμενο που πήραν από την άλλη ομάδα (Δραστηριότητα 5, Στόχος 2  &  6,  10?, Φύλλο Εργασίας 3).    Η  δραστηριότητα 5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαμορφωτική αξιολόγηση. 5. Ανακεφαλαίωση ? Αναστοχασμός: Οι μαθητές διαβάζουν το θεωρητικό πλαίσιο στο τέλος του Φύλλου Εργασίας 3, το οποίο συνοψίζει τον ρόλο των ρημάτων, των ουσιαστικών και των επιθέτων (Δραστηριότητα 6, 2΄, Φύλλο Εργασίας 3). 6. Αξιολόγηση: Ως τελική αξιολόγηση, οι μαθητές καλούνται ατομικά να συμπληρώσουν τον πίνακα του Φύλλου Αξιολόγησης (Δραστηριότητα Τελικής Αξιολόγησης, Στόχοι 2 & 3, 7΄, Φύλλο Αξιολόγησης).

 5) Παρουσίαση Δειγματικής Διδασκαλίαςς στο μάθημα της Γλώσσας της Γ' τάξης Δημοτικού

   

  Την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014, στα πλαίσια σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο Δημ. Σχ. Χειμαδιού, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της 2ης Περιφέρειας Ηλείας, παρουσιάστηκε δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Γλώσσας της Γ? τάξης Δημοτικού από τη δασκάλα Καμέτα Αθανασία, με θέμα: Σχέδιο Εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ενότητα 13: Όλοι μια αγκαλιά.   1.Σκοπός και Διδακτικοί Στόχοι. 1.1 Σκοπός : Να γνωρίσουν τα βασικά δικαιώματα των παιδιών. 1.2 Γνωστικοί στόχοι: Να κατανοήσουν λέξεις ? κλειδιά σχετικά με το θέμα. Να γνωρίσουν οργανισμούς και φορείς προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.Να αντιληφθούν ότι πολλά από τα δικαιώματα των παιδιών καταπατούνται.Να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τις αιτίες των προβλημάτων των παιδιών . Να παράγουν ένα κείμενο και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. 1.3 Συναισθηματικοί στόχοι: Να γνωρίζουν και  να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Να δείχνουν σεβασμό στους συνομηλίκους τους , όπως θα ήθελαν αντίστοιχα να τον εισπράττουν. Να συμμετέχουν σε διαδικασίες βιωματικής μάθησης. 1.4 Στόχοι δεξιοτήτων. Να καλλιεργήσουν το πνεύμα της συνεργασίας και της επικοινωνίας μέσα από το διάλογο. Να καταγράψουν τα βασικά τους δικαιώματα. Να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ώς εργαλείο στην ανίχνευση πληροφοριών για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της έρευνάς τους. 2. Μεθοδολογία της Διδακτικής Διαδικασίας:     Το  συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας υλοποιείται  με έναν διαθεματικό τρόπο. Διαπραγματεύεται γνωστικές περιοχές των μαθημάτων της Γλώσσας ( Γ΄) , της Μελέτης του Περιβάλλοντος ( Γ΄) και των Θρησκευτικών ( Γ ΄).      Σε πρώτη φάση μέσω του μαθήματος των Θρησκευτικών ( Μάθημα 9ο : 1 διδακτική ώρα) οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως χρώματος , φυλής και εθνικότητας πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση. Διαπιστώνουν ότι κάποια παιδιά σε διάφορες χώρες του πλανήτη μας δεν έχουν τα απαραίτητα αγαθά για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Ενημερώνονται για τις διάφορες εθελοντικές οργανώσεις που υπάρχουν για τη στήριξη αυτών των παιδιών και κατανοούν πόσο πολύτιμη μπορεί να είναι και η δική τους βοήθεια απέναντι σε αυτά.      Σε δεύτερη φάση στην ενότητα 6 ( Κεφάλαιο 2ο : 1 διδακτική ώρα ) της Μελέτης του Περιβάλλοντος οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν παιδιά γύρω τους , όπως στη γειτονιά τους ή σε οποιαδήποτε άλλα μέρη της χώρας που εργάζονται και ζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες και αναγνωρίζουν ότι και εκείνα έχουν δικαιώματα που θα πρέπει να τους παρέχουν προστασία από αυτού του είδους την εκμετάλλευση.     Κατόπιν στην ενότητα «Όλοι μια αγκαλιά» και στο μάθημα «Του κόσμου τα παιδιά» της Γλώσσας τα παιδιά καταφέρνουν να διατυπώσουν τους προβληματισμούς τους με τα προβλήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού και προσπαθούν να προτείνουν λύσεις.       Στο τελικό στάδιο αυτής της διδακτικής διαδικασίας οι μαθητές συμμετέχουν σε διάφορες βιωματικές δραστηριότητες , οι οποίες είναι οι ακόλουθες: Δραστηριότητα 1η  ( 20 λεπτά ). Αναζήτηση των δικαιωμάτων μου.      Οι μαθητές θα προσπαθήσουν να αναζητήσουν, πάντα υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη της εκπαιδευτικού , τα δικαιώματά τους που είναι καταγεγραμμένα στη Σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδίκτυο και ύστερα θα τα εκτυπώσουν. Ύστερα θα πραγματοποιηθεί μία συζήτηση πάνω σε αυτά που βρήκαν. Δραστηριότητα 2η  ( 40 λεπτά ). Το αλφαβητάρι των δικαιωμάτων του παιδιού.      Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές , χωρισμένοι ανά δυάδες έχουν αναλάβει να  καταγράψουν πέντε ή τέσσερα δικαιώματα του παιδιού , τα οποία θα αρχίζουν από πέντε ή τέσσερα διαφορετικά γράμματα της αλφάβητου. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα τα συγκεντρώσει και έτσι θα φτιαχτεί ένα αλφαβητάρι με τα δικαιώματα του παιδιού , όπως τα ίδια τα παιδιά τα αντιλαμβάνονται. Δραστηριότητα 3η ( 30 λεπτά ). Το γαϊτανάκι ( Ζωρζ Σαρή ).      Στη συγκεκριμένη αυτή πνευματική και βιωματική μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές θα διαβάσουν το παραμύθι της Ζωρζ Σαρή «Το γαϊτανάκι» και έπειτα θα γίνει μία ανάλυση του κειμένου για το τι θέμα επεξεργάζεται αυτή η ιστορία και ποιο είναι το μήνυμα που μας περνάει. Κατόπιν θα τραγουδήσουν το μελωποιημένο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου που εμπεριέχεται μέσα στο παραμύθι και θα το χορέψουν πιασμένα χέρι χέρι σχηματίζοντας έναν κύκλο. Δραστηριότητα 4η ( 20 λεπτά ). Κατασκευή μακέτας με τα ανθρώπινα δικαιώματα.      Στην τελική ευθεία της διδακτικής διαδικασίας οι μαθητές θα γράψουν και θα ζωγραφίσουν πάνω σε ένα μακετόχαρτο από ένα δικαίωμα του παιδιού και ακριβώς δίπλα θα κολλήσουν ένα μικρό αντικείμενο , δικό τους , που θα ήθελαν να προσφέρουν σε παιδιά που το έχουν απόλυτη ανάγκη, με σκοπό να δείξουν τη συμπαράστασή τους σε αυτά. 3. Αυτοαξιολόγηση:  Θα μοιραστεί από ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές με σύντομες ερωτήσεις , μέσα από το οποίο θα διαπιστώστουν και οι ίδιοι τι έμαθαν και τι απεκόμισαν όσον αφορά τα Δικαιώματα του παιδιού.

 

4) Παρουσίαση Δειγματικής Διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας της Α' τάξης Δημοτικού

 

Παρουσίαση δειγματικής διδασκαλίας στην 5η ενότητα του Β' μέρους της Γλώσσας και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα "Το καπέλο περπατάει" πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014 από τη δασκάλα Πεγιάζη Ουρανία στο Δημοτικό Σχολείο Πανόπουλου με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από σχολεία της 2ης Περιφέρειας Ηλείας. Ενδεικτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια μερικά από τα βασικά στάδια διδασκαλίας: α) Κινητικό παιχνίδι με το ει:  Χωριζόμαστε σε ομάδες ισάξια σε ε και ι. Περπατάμε ελεύθερα στο χώρο. Όταν ακουστεί ο ήχος του γράμματος ε τόττε όσοι αναπαριστάνουν το γράμμα αυτό μένουν ακίνητοι, ενώ ανάμεσά τους περπατούω τα ι. Αντίστοιχα, γίνεται το ίδιο για το γράμμα ι. Τη στιγμή που δοθεί η οδηγία "κάθε ε να γίνει ζευγάρι με κάθε ι" γινόμαστυε ζευγάρια. Έτσι δημιουργείται το ει. Επισημαίνεται πώς ηχούν τα δυο γράμματα μαζί και η διαφορά του ει με το ιε. β) Παντομίμα:  Καθόμαστε σε κύκλο και στο κέντρο του κύκλου υπάρχουν φάκελοι. Κάθε μαθητής επιλέγει ένα φάκελος και παρατηρεί το περιεχόμενό του. Σε κάθε μαθητή δίνεται μια εικόνα στην οποία το πρόσωπο της εικόνας κα΄νει κάτι. Κάθιε μαθητής διαδοχικά καλείται να αναπαραστήσει με χειρονομία ή με κινήσεις ό,τι απεικονίζεται στην εικόνα. Η σωστή απάντηση-λέξη αναγράφεται στον πίνακα κάθε φορά (ρήμα ενεργητικής φωνής σε γ' ενικό). Καθόμαστε στα θρανία. Γράφουμε στα τετράδια ευρετήρια λέξεων αλφαβητικά τη λέξη την οποία ο καθένας μας προσπάθησε να την αναπαραστήσει μέσα από το παιχνίδι της παντομίμας. Στα τετράδια δημιουργίας γραμμάτων με το κενό, γράφει καθένας μια πρόταση με τη λέξη η οποία αποκαλύπτει τι κάνει το πρόσωπο που απεικονίζεται. Στο κενό κολλάει τη δική του εικόνα, γ) Επεξεργασία κειμένου:  Καθόμαστε σε κύκλο στη γη και στο κέντρο του κύκλου τοποθετείται ένα καπέλο. Μντεύουμε το περιεχόμενό του και το αποκαλύπτουμε. Κάτω από το ακπέλο υπάρχει η κεντρική εικόνα του μαθήματος, ο τίτλος του κειμένου γραμμένος σε κομμάτι χαρτιού και τα ρήματα του κειμένου ενεργητικής φωνής σε γ' ενικό, γραμμάνα αντίστοιχα σε διαφορετικά χαρτιά. Αρχικά, παρατηρούμε και περιγράφουμε την εικόνα. Διατυπώνουμε υποθέσεις για την ιστορία της. Διαβάζουμε τον τίτλο και με τη βοήθεια της εικόνας δημιουργούμε μια πλοκή. Διαβάζουμε τις λέξεις και επισημαίνουμε την κατάληξή τους. Προσπαθούμε να μαντέψουμε το υποκείμενό τους (ποιος ενεργεί). Σε χαρτί του μέτρου αναρτιέται ημιτελές το κείμενο του μαθήματος στον πίνακα. Το διαβάζουμε και δοκιμάζουμε ποια από τις δοσμένες λέξεις (ρήματα) ταιριάζουν στα κενά του κειμένου, ώστε ναβγαίνει ένα ολοκληρωμένο νόημα. Κολλάμε τις λέξεις στα κενά. Κυκλώνουμε τις λέξεις που τελειώνουν σε -ει. Διατυπώνουμε την υπόθεση για τη συνέχεια της ιστορίας του μαθήματός μας δίνοντας την οδηγία  "τι μπορεί να συμβεί αν χαθεί η τσάντα της Ιωάννας;". Σκεφτόμαστε την πιθανότητα να χαθεί ο Μολύβιος. δ) Δημιουργία ιστορίας μέσα από εικόνες - Η ιστορία του Μολύβιου:  Καθόμαστε στη γη σε κύκλο. Τοποθετούμε μεγεθυμένες τις εικόνες από τα μαθήματα της Γλώσσας μέχρι το διδασκόμενο κεφάλαιο, που δείχνουν το Μολύβιο. Προσπαθούμε να τις βάλουμε σε μια σειρά ώστε ναδημιουργείται μια ιστορία με πρωταγωνιστή το Μολύβιο, έτσι ώστε να υπάρχει μια λογική σειρά μεταξύ των εικόνων. Σε μαι στενή λωρίδα σε χαρτί του μέτρου, χωρισμένη σε άδεια τετράγωνα, καλούνται τα παιδιά να κολλήσουν τις εικόνες με σειρά (κάθε εικόνα να κολληθεί μέσα σε κάθε τετράγωνο), ώστε να δημιουργηθεί η αρχή και η συνέχεια της ιστορίας του Μολύβιου. Στο τελευταίο υετράγωνο τα παιδιά ζωγραφίζουν το τέλος της ιστορίας. Με βάση τα προηγούμενα ο Μολύβιος αγνοείται. Κάτω από κάθε εικόνα δίνουν και γράφουν έναν τίτλο ή μια πρόταση ώστε ο συνδυασμός τους να δίνει ένα ολοκληρωμένο νόημα. ε) Σύνθεση αγγελίας - Χάθηκε ο Μολύβιος:  Παρατητούμε διαφορετικού είδους αγγελίες σε Α4 η καθεμιά. Σε κάθε αγγελία υπάρχει μια αντίστοιχη φωτογραφία η οποία βοηθά να κατανοήσει ή να μαντέψει κανείς το περιεχόμενό  της. Αρχικά, συζητάμε αν γνωρίζουν τι είναι αγγελία. Παρατηρούν σε κάθε αγγελία την εικόνα και μαντεύουν το περιεχόμενό της. Διαβάζεται το περιεχόμενο της κάθε αγγελίας. Η πρώτη αγγελία αφορά την ενοικίαση ενός διαμερίσματος, η άλλη την πώληση πρατηρίου, η τρίτη την πώληση οίκου νυφικών και η τελευταία την αναζήτηση ενός χαμένου σκύλου. Ζητείται από τα παιδιά να επιλέξουν από τις παραπάνω αγγελίες εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση του Μολύβιου. Επισημαίνουμε τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν μια τέτοια τύπου αγγελία. Στη συνέχεια αναρτιέται στον πίνακα ηα γγελία του Μολύβιου μεγεθυμένη σε χαρτί του μέτρου, ημιτελής καθώς της λείπουν λέξεις-κλειδιά που μας δίνουν βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενό της. Οι λέξεις αυτές είναι μέσα σε ένα κουτί. Τις διαβάζουν και τις τοποθετούν στο κείμενο σε τέτοια θέση, ώστε να βγαίνει νόημα. Διαβάζουμε ξανά την αγγελία. στ) Το βιβλίο του Μολύβιου:  Κάθε μαθητής επιλέγει μία από τις δοσμένες λέξεις από την προηγούμενη δραστηριότητα, οι οποίες λέξεις μας αποκαλύπτουν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του Μολύβιου. Σε χαρτί γράφει καθένας στο θρανίο του μια πρόταση με τη λέξη που επέλεξε και με υποκείμενο το Μολύβιο. Έτσι, συγκεντρώνοντας όλα τα φύλλα εργασιών των παιδιών δημιουργείται και εικονογραφείται το βιβλίο του Μολύβιοου. ζ) Συζήτηση - Αναστοχασμός:  Προσπαθούμε να θυνηθούμε τι κάναμε σε όλη την πορεία της διδασκαλίας και συζητάμε για το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων (ποιες δραστηριότητες μας άρεσαν περισσότερο, ποες όχι, ποιες μας δυσκόλεψαν)

ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ: ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ!!!!

3)  «Αξιοποίηση της Ευέλικτης Ζώνης ? Δημιουργικές Διαθεματικές Δραστηριότητες ? Αντιπροσωπευτικές εργασίες μαθητών»  

 

Τη Δευτέρα και την Τρίτη 4 και 5 Νοεμβρίου 2013 αντίστοιχα πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα  "Αξιοποίηση της ευέλικτης ζώνης - Διαθεματικές δραστηριότητες - Αντιπροσωπευτικές εργασίες μαθητών". Επιμορφωτές ήσαν η κ. Καμέτα Αθανασία, που παρουσίασε την εμπειρία της από τη συμμετοχή των μαθητών της στο πρόγραμμα Teachers 4 Europe . Η  διδακτική διαδικασία ( project ) που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση αυτής της εργασίας με τίτλο «Πυρκαγιές και Σεισμοί στην Ευρώπη» πραγματοποιήθηκε με έναν διαθεματικό τρόπο.  Διαπραγματεύεται γνωστικές περιοχές των μαθημάτων της Γλώσσας , της Γεωγραφίας , της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της Φυσικής. Ο κ. Παπανδρέου Χρήστος, αναφέρθηκε στην εμπειρία της τάξης του από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό της Google. Αναφέρθηκε στις διαδικασίες που ακολούθησαν, στους στόχους που έθεσαν, στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, αλλά και στη βράβευση των μαθητών της τάξης του μιας και κατάφεραν νε πάρουν και το βραβείο του διαγωνισμού. Η κ. Κρανίτη Μαρία, παρουσίασε τις εμπειρίες των μαθητών της από τη συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα την ανακύκλωση. Χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν η κατασκευή ανθρώπινου ομοιώματος με απλά καθημερινά υλικά, κάτι που ικανοποίησε και ενθουσίασε ιδιαίτερα τα παιδιά. Ο κ. Σπηλιόπουλος Σπήλιος, παρουσίασε ένα παραμύθι που έφκιασαν οι μαθητές της τάξης του και που στη συνέχεια το παρουσίασαν σε animation. Tέλος, οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες και ακολουθώντας τα βασικά βήματα της οργάνωσης έρευνας (Βήμα 1: καταιγισμός ιδεών, Βήμα 2: δίνουμε αριθμούς σε όσες φράσεις ανήκουν στην ίδια θεματική κατηγορία, Βήμα 3: Ταξινομούμε τις φράσεις σε κατηγορίες, δίνοντας τίτλο στην καθεμιά, Βήμα 4: Επιλέγουμε ένα υποθέμα και οριζουμε μια ερώτηση για το κάθε μέλος της ομάδας),παρουσίασαν τις δουλειές τους.

2) "Παιδαγωγική ενημέρωση- Διαχείριση σχολικής τάξης - Θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου"

 

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκδηλώσεων του 4ου Δημ. Σχ. Πύργου επιμορφωτική συνάντηση με τη συμμετοχή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της 1ης & 2ης Περιφέρειας Ηλείας. Η επιμορφώτρια κα. Καλαντζή Βασιλική, αναπληρώτρια προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Ηλείας μεταξύ άλλων ενημλερωσε τους εκαπιδευτικούς για το φάκελο του μαθητή και το χωρισμό του σε υποφακέλου. Ο δάσκαλος/α της παράλληλης στήριξης πρέπει να ενημερώνει το φάκελο με τις συμπληρωμένες εργασίες του μαθητή. Πληροφορίς επίσης αντλεί και από το Πορτφόλιο - Φάκελο του μαθητή με την περιοχή του υποφακέλου για το ψυχοεκπαιδευτικό προφίλ, του υποφακέλου για τις εργασίες, του υποφακέλου για το ημερολόγιο και για τα διδακτικά προγράμματα. Σημαντικές ήταν και οι παρεμβάσεις - συζητήσεις για το βασικό θέμα της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητή. Η Σχολική Σύμβουλος κα. Νικολακοπούλου Κατερίνα, αναφέρθηκε στη διαχείριση της τάξης (προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες), στους παράγοντες εμφάνισης προβληματικών συμπεριφορών, στα συμπτώματα που εκδηλώνουν τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, στην προσέγγιση του όρου μαθησιακές δυσκολίες, στην οργάνωση της τάξης (προκαταβολικοί οργανωτές με τις στρατηγικές δημιουργίας και αξιοποίησης σημειώσεων και τις βινιέτες αυτοκαθοδήγησης), καθώς και στο πώς παρεμβαίνουμε σε ένα παιδί με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Στη συνέχεια ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Χολέβας, παρουσίασε ένα βίντεο με θέμα το ρόλο του δασκάλου με σκοπό την πρόκληση συζήτησης και προσωπικλής τοποθέτησης του κάθε εκπαιδευτικού για το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του σήμερα. Τέλος, ο εκπαιδευτικός και πρώην Προϊστάμενος Πύργου κος Φωτόπουλος Γεώργιος, αναφέρθηκε σε θέματα, όπως οι φάκελοι αρχείου των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων, στο ημερολόγιο σχολικής ζωής, στις οδηγίες για τη χορήγηση αδειών, για τη σωστή σύνταξη των αιτήσεων, για τις πράξεις ανάληψης υπηρεσίας, για τα βιβλία μητρώου και προόδου, για την έγκριση διδακτικών και ψυχαγωγικών επισκέψεων  και για άλλα διοικητικά και νομοθετικά θέματα.

1) Αξιοποίηση βιωματικών - ενεργητικών συμμετοχικών τεχμικών μάθησης

Την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών στο 5ο Δημ. Σχ. Πύργου με θέμα "Αξιοποίηση βιωματικών - ενεργητικών συμμετοχικών τεχνικών μάθησης". Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας και προσέγγισαν βιωματικά τεχνικές επικοινωνίας και ανάλυσης μελετών περίπτωσης. Τέλος, έγινε προσέγγιση του μαθήματος της Β' τάξης Δημοτικού, με την αξιοποίηση της προσομοίωσης και του παιχνιδιού ρόλων, της ενότητας της Β' τάξης Δημοτικού "Ποιος είναι; Τι κάνει; Μια ταυτότητα πληροφορεί". Συζητήθηκε η συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του νέου σχολείου, διαμορφώθηκαν ο σκοπός και οι στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία, συνδέθηκαν οι στόχοι με τις δραστηριότητες και τα βασικά στάδια (διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης, προβληματισμός κια συζήτηση, διερεύνηση και επεξεργασία των πληροφοριών, δημιουργία φανταστιών προσώπων μέσα από την τέχνη και τέλος αναστοχασμός και δημιουργία ομαδικής εργασίας). 

 

Πρόσθετες πληροφορίες