ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε ενδιαφέρον υλικό σε θέματα Αγωγής Υγείας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Προάσπιση της ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών. Πώς;

1) Με την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών 2) Με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης, 3)  Με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος (αναβάθμιση της σχολικής ζωής - σύνδεση με την κοινωνική πραγματικότητα). Η Αγωγή Υγείας δεν αποτελεί κατάλογο επιτρεπόμενων και απαγορευμένων συμπεριφορών. Εστιάζεται περισσότερο στην υγιή ανάπτυξη παρά στην αντικοινωνική συμπεριφορά. Για να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει μεγάλη διάρκεια. 

Πατήστε δεξιά στο ανάλογο link, όπως για παράδειγμα Διαπολιτισμική Αγωγή κ.ο.κ.

Πρόσθετες πληροφορίες