ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Β) ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΛΕΝΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ"

Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», που υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων δράσεων και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης «Πλένω τα χέρια μου!», στις 15.10.2012, προτείνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς αγωγής υγείας.

Σύμφωνα με την κ. Παπαγιάνη, υπεύθυνη Καινοτόμων Δράσεων και Προσχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος, το σχέδιο εργασίας«Πλένω τα χέρια μου» σχεδιάστηκε όχι μόνο ως ένα σχέδιο αγωγής υγείας που στοχεύει στην αλλαγή συμπεριφοράς για την καλύτερη προστασία των παιδιών, αλλά ως μια αντιστερεοτυπική και αντιρατσιστική προσέγγιση μιας καθημερινής ανάγκης όλων των ανθρώπων. Συνιστά ένα μικρό μάθημα δημοκρατίας, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν όχι μόνο ποια είναι τα δικαιώματα τους, αλλά και ότι πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους και απευθύνεται σε όλα τα παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμη και αν ηλικιακά τα παιδιά, ηλικίας κάτω των 6 ετών, δεν μπορούν να αντιληφθούν έννοιες, όπως σύνορα ή κράτη, μπορούν να παρωθηθούν στην υιοθέτηση θετικών στάσεων και αντιλήψεων που συμπυκνώνονται στις κάτωθι φράσεις-κλειδιά: «ο κόσμος είναι ένας», «το νερό δεν ανήκει σε κανέναν», «είμαστε όλοι συγκάτοικοι».

Με το παρόν σχέδιο εργασίας εισάγουμε στην εκπαιδευτική πράξη την παγκόσμια αναπτυξιακή διάσταση και για παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης.

 

Επίσης, σας προωθούμε την πρωτότυπη ιστορία, που επίσης παράχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος, με τίτλο «Ο Μωβί και τα βρώμικα χεράκια». Παράλληλα με την αφήγηση παρεμβάλλονται προτεινόμενες δραστηριότητες, από τη δημιουργό της ιστορίας, εμπνευσμένες από τους ήρωες και την υπόθεση της ιστορίας, τις οποίες μπορείτε να εμπλουτίσετε ή να τροποποιήσετε ανάλογα με τη δυναμική της ομάδας σας.

(Πηγή: blogs.sch.gr/nmanesis)

Πρόσθετες πληροφορίες