ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 

1) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων είναι σε ισχύ τα ακόλουθα:

Λειτουργία Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-14 (Φ.50/267/131333/Γ1/17-09-2013)

Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολείων για το σχ. έτος 2013-14 (Φ.50/161/71623/Γ1/27-5-2013)

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημ. Σχολείων ΕΑΕΠ για το σχ. έτος 2013-14 (Φ.50/162/71627/Γ1/27-5-2013)

Ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188/1997,τ.Αϋ): «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β'), Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΙΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων».

Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002, (ΦΕΚ 1471/2002,τ.Β'), Υ.Α. με θέμα: «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Παρ.Β, 1.1)».

Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325/2003,τ.Β'), Υ.Α. με θέμα: «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Παρ.Β, 1.2)».

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β'), Υ.Α. με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων για όλα τα 6/Θ και άνω Δημοτικά Σχολεία».

  Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010, (ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β?), Τ.Α. με θέμα: «Διδασκαλία Πρόγραμμα Σπουδών των διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) - επανεξέταση και επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου Προγράμματος».

Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011, (ΦΕΚ 1327/2011 τ.Βϋ), Τ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804/2010, τ. Β'), Τ.Α. με θέμα :«Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ? ΕΑΕΠ».

Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011, (ΦΕΚ 1345/2011,τ.Βϋ), Τ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325, τ. Β') και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Β') ».

Φ.50/315/72008/Γ1/27-6-2011, Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Στελέχωση των Ολοήμερων Σχολείων».

Φ.50/175/58862/Γ1/25-5-2012, Εγκύκλιος του Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Ολοήμερα Δημοτικά ? Ολοήμερα Νηπιαγωγεία) για το Σχολικό Έτος 2012-2013».

Φ.50/176/58865/Γ1/25-5-2012, Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Προγραμματισμός Λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013».

61044/Γ1/30-5-2012, Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων το Σχολικό έτος 2012-2013».

Φ.361.22/101023/Δ1/4-9-2012, Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».

Φ.50/268/102487/Γ1/6-9-2012 , Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

 

Attachments:
Download this file (11684_G1_10-9-2008.doc)11684_G1_10-9-2008.doc[ ]77 Kb
Download this file (12-555.pdf)12-555.pdf[ ]221 Kb
Download this file (120323-2010 _ 75211-2010.JPG)120323-2010 _ 75211-2010.JPG[ ]151 Kb
Download this file (2hGlossa_2013.pdf)2hGlossa_2013.pdf[ ]416 Kb
Download this file (4024-2011-1.pdf)4024-2011-1.pdf[ ]9054 Kb
Download this file (52-1588.pdf)52-1588.pdf[ ]165 Kb
Download this file (61044-2012.doc)61044-2012.doc[ ]32 Kb
Download this file (7-228.pdf)7-228.pdf[ ]998 Kb
Download this file (Ar.Prot.20323-2010.doc)Ar.Prot.20323-2010.doc[ ]29 Kb
Download this file (armodiotites dimon_sxoleia p.e._kallikratis_2012_1.pdf)armodiotites dimon_sxoleia p.e._kallikratis_2012_1.pdf[ ]746 Kb
Download this file (AΔΑ_Β_ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2013-2014.pdf)AΔΑ_Β_ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2013-2014.pdf[ ]416 Kb
Download this file (ef-zhn.pdf)ef-zhn.pdf[ ]694 Kb
Download this file (egkiklios_eu_zin (2).doc)egkiklios_eu_zin (2).doc[ ]206 Kb
Download this file (ene-iy9i9-o73.pdf)ene-iy9i9-o73.pdf[ ]556 Kb
Download this file (ErgasiThemataEkp.JPG)ErgasiThemataEkp.JPG[ ]70 Kb
Download this file (F.10-592-2011.pdf)F.10-592-2011.pdf[ ]292 Kb
Download this file (F.10-610-2011.pdf)F.10-610-2011.pdf[ ]272 Kb
Download this file (F.10-84-C1-480-2001.pdf)F.10-84-C1-480-2001.pdf[ ]163 Kb
Download this file (F.10_480_121119_G1_29-9-2010.doc)F.10_480_121119_G1_29-9-2010.doc[ ]78 Kb
Download this file (F.12-1587_25-11-2008.pdf)F.12-1587_25-11-2008.pdf[ ]59 Kb
Download this file (F.12-520-2011_FEK1327-2011.pdf)F.12-520-2011_FEK1327-2011.pdf[ ]107 Kb
Download this file (F.12-530-2011.pdf)F.12-530-2011.pdf[ ]215 Kb
Download this file (F.12-773-2006.pdf)F.12-773-2006.pdf[ ]284 Kb
Download this file (F.12-773-2006_FEK1139-2006.pdf)F.12-773-2006_FEK1139-2006.pdf[ ]284 Kb
Download this file (F.12-879-2010_FEK1139-2010.pdf)F.12-879-2010_FEK1139-2010.pdf[ ]228 Kb
Download this file (F.20-482-2003_FEK1325-2003.pdf)F.20-482-2003_FEK1325-2003.pdf[ ]252 Kb
Download this file (F.350-12-2008.pdf)F.350-12-2008.pdf[ ]142 Kb
Download this file (F.353.1-2002.pdf)F.353.1-2002.pdf[ ]139 Kb
Download this file (F.353.1-324-2002.pdf)F.353.1-324-2002.pdf[ ]139 Kb
Download this file (F.353.1_324_2002-FEK1340-2002.pdf)F.353.1_324_2002-FEK1340-2002.pdf[ ]144 Kb
Download this file (F.361.22-2012.doc)F.361.22-2012.doc[ ]81 Kb
Download this file (F.50-175-2012.doc)F.50-175-2012.doc[ ]126 Kb
Download this file (F.50-176-2012.doc)F.50-176-2012.doc[ ]115 Kb
Download this file (F.50-268-2012.pdf)F.50-268-2012.pdf[ ]500 Kb
Download this file (F.50-315-2011.pdf)F.50-315-2011.pdf[ ]378 Kb
Download this file (F.52-278.pdf)F.52-278.pdf[ ]158 Kb
Download this file (f.7.495-2010.pdf)f.7.495-2010.pdf[ ]300 Kb
Download this file (F12_342_35602_G1_9-5-2005.pdf)F12_342_35602_G1_9-5-2005.pdf[ ]203 Kb
Download this file (FEK1340_2002_Kathikontologio.pdf)FEK1340_2002_Kathikontologio.pdf[ ]142 Kb
Download this file (FEK1789_T.Y._F.T_1999.pdf)FEK1789_T.Y._F.T_1999.pdf[ ]411 Kb
Download this file (FEK_2442_B_2011.pdf)FEK_2442_B_2011.pdf[ ]188 Kb
Download this file (FEK_277_2001.pdf)FEK_277_2001.pdf[ ]77 Kb
Download this file (FEK_893_1996-1.pdf)FEK_893_1996-1.pdf[ ]568 Kb
Download this file (N.2525-1997_FEK188-1997.pdf)N.2525-1997_FEK188-1997.pdf[ ]783 Kb
Download this file (N.3528_2007_NeosYpalilikosKodikas.pdf)N.3528_2007_NeosYpalilikosKodikas.pdf[ ]450 Kb
Download this file (Nomos3699_2008_eidiki_agogi.pdf)Nomos3699_2008_eidiki_agogi.pdf[ ]224 Kb
Download this file (N_1566-85.pdf)N_1566-85.pdf[ ]1250 Kb
Download this file (Oloimero ΕΑΕΠ 2013-14.doc)Oloimero ΕΑΕΠ 2013-14.doc[ ]121 Kb
Download this file (ParaminiEkpSxoleio.pdf)ParaminiEkpSxoleio.pdf[ ]66 Kb
Download this file (PD.201-98.pdf)PD.201-98.pdf[ ]2247 Kb
Download this file (PD201.1998.pdf)PD201.1998.pdf[ ]358 Kb
Download this file (PD201_1998.pdf)PD201_1998.pdf[ ]645 Kb
Download this file (PD_201-98_arthro13.pdf)PD_201-98_arthro13.pdf[ ]2247 Kb
Download this file (PD_462_1991_Enisxytiki.pdf)PD_462_1991_Enisxytiki.pdf[ ]196 Kb
Download this file (ProgrOLOIMERA 2013-2014.doc)ProgrOLOIMERA 2013-2014.doc[ ]112 Kb
Download this file (ROMA_2010-2011.doc)ROMA_2010-2011.doc[ ]101 Kb
Download this file (sdprakpedm.doc)sdprakpedm.doc[ ]37 Kb
Download this file (Yperories1566_85.pdf)Yperories1566_85.pdf[ ]702 Kb
Download this file (ΑΔΑ - Εγκύκλιος ΤΥ- ΕΦΤ 2012-2013.pdf)ΑΔΑ - Εγκύκλιος ΤΥ- ΕΦΤ 2012-2013.pdf[ ]131 Kb
Download this file (ΑΔΑ_ΠΘΜΙΑ.ΕΥΕ_ΤΥ.ΕΦΤ.ΖΕΠ.pdf)ΑΔΑ_ΠΘΜΙΑ.ΕΥΕ_ΤΥ.ΕΦΤ.ΖΕΠ.pdf[ ]151 Kb
Download this file (Διδασκαλία β' ξένης γλώσσας.pdf)Διδασκαλία β' ξένης γλώσσας.pdf[ ]257 Kb
Download this file (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf)ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf[ ]83 Kb
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΥΖΗΝ_ΠΕ_Β' ΦΑΣΗ_19-4-13.doc)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΥΖΗΝ_ΠΕ_Β' ΦΑΣΗ_19-4-13.doc[ ]214 Kb
Download this file (ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (1).pdf)ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (1).pdf[ ]154 Kb
Download this file (ΠΔ 121-1995.pdf)ΠΔ 121-1995.pdf[ ]180 Kb
Download this file (ΠΔ 8-1995.pdf)ΠΔ 8-1995.pdf[ ]198 Kb
Download this file (ΦΕΚ 253-12.pdf)ΦΕΚ 253-12.pdf[ ]130 Kb

Πρόσθετες πληροφορίες