ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 

 

 

 

 

22) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

21) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

1566/85   &    4024/11 (άρθρο 20)

20) ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

19) ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

β)  ΥΠΔΒΜΘ - Υπ. αριθ. έγγραφα (Φ.7/331/75211/Γ1/25-6-2010 & 120323/Γ2/27-9-2010)

α) Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.- Υπ' αριθ. έγγραφο 20323/Γ2/27-09-2010

 

18) Νόμος υπ' αριθμ. 3699 - Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Άρθρο 6 - Φοίτηση) 

17) Νέος Υπαλληλικός Κώδικας Ν.3528_2007

16) Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


B' φάση εφαρμογής του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (54972/Γ4/19-4-2013)

Υπ. αριθ. 29280/Γ4/01-03-2013, Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΠΑ

Οδηγός αξιολόγησης Σωματικής Διάπλασης και Φυσικής Κατάστασης

15) Π?201 /98 Άρθρα1-2 (ΦΕΚ161 Α/13.7.98)

Άρθρο1: Σχολική περιφέρεια, Άρθρο 2: Επωνυμία Σχολείων, Άρθρο 3: Σχολικό και Διδακτικό Έτος, Άρθρο 4: Διακοπές, Αργίες, Εορταστικές Εκδηλώσεις, Άρθρο 5: Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Άρθρο 6: Βιβλία - Έντυπα για το Δημοτικό Σχολείο, Άρθρο 7: Εγγραφές Μαθητών, Άρθρο 8: Μετεγγραφές μαθητών, Άρθρο 9: Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Άρθρο 10: Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα, Άρθρο 11: Παιδαγωγικές συναντήσεις, έλεγχος προόδου, έλεγχος φοίτησης, Άρθρο 12: λειτουργία Συστεγαζόμενων Σχολείων, Άρθρο 13: Θέματα λειτουργίας σχολείων, Άρθρο 14: Σεμινάρια εκπαιδευτικών, συσκέψεις με το Σχολικό Σύμβουλο, Άρθρο 15: Τελικές Διατάξεις

14) ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

ΦΕΚ_1340_16-10-2002

13) Εγγραφή και φοίτηση ΡΟΜΑ

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 (Εγγραφή και Σχολική Παρακολούθηση των παιδιών Ρομά)

116184/Γ1/10-9-2008 (Εγγραφή και φοίτηση Ρομά)

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 (ΦΕΚ 893,τ.Β')

 

12) Eνισχυτική Διδασκαλία - Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Π.Δ. 462/91 (ΦΕΚ 171, τ.Α')

11) Επιλογή Σημαιοφόρων - Παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων

Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011

Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010

Υ.Α. Φ.10/84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863Β)

ΦΕΚ_277_16-03-2001

Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α), άρθρο 13, &11

10) ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Φ12/342/35602/Γ1/09-05-2005_ΥΠΔΒΜΘ

9) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημ. Σχολεία για το έτος 2013-14 (Φ.52/283/56200/Γ1/23-04-2013)

Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημ. Σχολεία για το έτος 2012-13 (Φ.52/283/56200/Γ1/23-04-2013)

Διδασκαλία Β Ξένης Γλώσσας/Διευκρινίσεις (20/11/2012)

Διδασκαλία Β' Ξένης Γλώσσας (15/11/2012)

ΦΕΚ 253-12 (13/02/2012)

Φ.52/278/49184/Γ1/02-05-2012

Φ.12/555/66447/Γ1/10-06-2011

Φ.12/518/61284/Γ1/27-05-2011

 

8) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π.Δ. 8/1995

Π.Δ. 121/1995

Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

 

7) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010

 

6) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ισχύει

Α) Το άρθρο 36 παρ.25, και το άρθρο 29 παρ.8, της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β') Υ.Α.

Β) Το άρθρο 13, παρ.8, του Νόμου 1566/85

 

5) Επιτήρηση Μαθητών

Α) Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Β) Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β' Υ.Α.

Γ) Άρθρο 36 παραγρ.18 της με αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340,τ.Β'), Υ.Α.

Δ) Άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α')

4) ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

α) Φ.12/1587/152167/Γ1/25-11-2008 (Δυνατότητα ανάληψης της Ευέλικτης Ζώνης από το Δ/ντή του Σχολείου)

3) ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Τ.Υ.) Ι & ΙΙ Ζ.Ε.Π. & ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π.


Ηλεκτρονική παραγγελία διδακτικών βιβλίων από τα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας στα οποία για το σχ. έτος 2012-13 λειτουργούν Τ.Υ. ΖΕΠ-Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. από τον κρατικό προϋπολογισμό και από πράξεις "Νέο Σχολείο" - Η Μετάβαση :Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία στους άξονες προτεραιότητας 1,2 & 3 του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ (157474/Γ1/12-12-2012)

 

 Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Υ. Ι & ΙΙ και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π. (17-10-2012)

 Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ. Ι και ΙΙ και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ε.Φ.Τ. για το Σχολικό Έτος 2012-2013 (120284/Γ1/05-10-2012 έγγραφο του ΥΠΑΙΠΘΑ - Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. - Τμήμα Α')

 Οι σχολικές μονάδες Π.Ε. όπου δύναται να λειτουργήσουν Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. αναφέρονται στην Φ.1ΤΥ/930/118741/Γ1/14-10-2011 (ΦΕΚ 2442/02-11-2011) Υπουργική Απόφαση

 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ίδρυση και Λειτουργία Τ.Υ. & Φ.Τ. (Θέματα που αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τα μαθήματα που διδάσκονται και τον τρόπο φοίτησης των μαθητών στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και τα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.) - Αριθ. Φ.10/20/Γ1/708/07-09-1999/ ΦΕΚ 1789/28-09-1999)

2) ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗ

α) Προεδρικό Διάταγμα 201/98, Άρθρο 13 - Παράγραφος 8 - Εδάφιο δ

β) Υπόδειγμα Πρακτικού

 

1α) Αναζήτηση μαθητή που απουσιάζει αδικαιολόγητα  (Πηγή: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας-Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

1)  Αρμοδιότητες Δήμων σχετικές με τη λειτουργία των Σχολικών μονάδων (πλημμελής φοίτηση μαθητώνπαραχώρηση σχολικών κτιρίων, σχολικές επιτροπές, κανόνες υγιεινής, εμβολιασμοί, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνωνδιακοπή μαθημάτων, τηλεφωνικές συνδέσεις, μεταφορές μαθητών), παρ.4/άρθρο 94/Ν.3852-2010(Πρόγραμμα Καλλικράτης).

(Πηγή: http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth)


 

1) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων είναι σε ισχύ τα ακόλουθα:

Λειτουργία Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-14 (Φ.50/267/131333/Γ1/17-09-2013)

Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολείων για το σχ. έτος 2013-14 (Φ.50/161/71623/Γ1/27-5-2013)

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημ. Σχολείων ΕΑΕΠ για το σχ. έτος 2013-14 (Φ.50/162/71627/Γ1/27-5-2013)

Ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188/1997,τ.Αϋ): «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β'), Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΙΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων».

Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002, (ΦΕΚ 1471/2002,τ.Β'), Υ.Α. με θέμα: «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Παρ.Β, 1.1)».

Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325/2003,τ.Β'), Υ.Α. με θέμα: «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Παρ.Β, 1.2)».

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β'), Υ.Α. με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων για όλα τα 6/Θ και άνω Δημοτικά Σχολεία».

  Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010, (ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β?), Τ.Α. με θέμα: «Διδασκαλία Πρόγραμμα Σπουδών των διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) - επανεξέταση και επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου Προγράμματος».

Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011, (ΦΕΚ 1327/2011 τ.Βϋ), Τ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804/2010, τ. Β'), Τ.Α. με θέμα :«Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ? ΕΑΕΠ».

Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011, (ΦΕΚ 1345/2011,τ.Βϋ), Τ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325, τ. Β') και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Β') ».

Φ.50/315/72008/Γ1/27-6-2011, Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Στελέχωση των Ολοήμερων Σχολείων».

Φ.50/175/58862/Γ1/25-5-2012, Εγκύκλιος του Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Ολοήμερα Δημοτικά ? Ολοήμερα Νηπιαγωγεία) για το Σχολικό Έτος 2012-2013».

Φ.50/176/58865/Γ1/25-5-2012, Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Προγραμματισμός Λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013».

61044/Γ1/30-5-2012, Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων το Σχολικό έτος 2012-2013».

Φ.361.22/101023/Δ1/4-9-2012, Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».

Φ.50/268/102487/Γ1/6-9-2012 , Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

 

Attachments:
Download this file (11684_G1_10-9-2008.doc)11684_G1_10-9-2008.doc[ ]77 Kb
Download this file (12-555.pdf)12-555.pdf[ ]221 Kb
Download this file (120323-2010 _ 75211-2010.JPG)120323-2010 _ 75211-2010.JPG[ ]151 Kb
Download this file (2hGlossa_2013.pdf)2hGlossa_2013.pdf[ ]416 Kb
Download this file (4024-2011-1.pdf)4024-2011-1.pdf[ ]9054 Kb
Download this file (52-1588.pdf)52-1588.pdf[ ]165 Kb
Download this file (61044-2012.doc)61044-2012.doc[ ]32 Kb
Download this file (7-228.pdf)7-228.pdf[ ]998 Kb
Download this file (Ar.Prot.20323-2010.doc)Ar.Prot.20323-2010.doc[ ]29 Kb
Download this file (armodiotites dimon_sxoleia p.e._kallikratis_2012_1.pdf)armodiotites dimon_sxoleia p.e._kallikratis_2012_1.pdf[ ]746 Kb
Download this file (AΔΑ_Β_ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2013-2014.pdf)AΔΑ_Β_ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2013-2014.pdf[ ]416 Kb
Download this file (ef-zhn.pdf)ef-zhn.pdf[ ]694 Kb
Download this file (egkiklios_eu_zin (2).doc)egkiklios_eu_zin (2).doc[ ]206 Kb
Download this file (ene-iy9i9-o73.pdf)ene-iy9i9-o73.pdf[ ]556 Kb
Download this file (ErgasiThemataEkp.JPG)ErgasiThemataEkp.JPG[ ]70 Kb
Download this file (F.10-592-2011.pdf)F.10-592-2011.pdf[ ]292 Kb
Download this file (F.10-610-2011.pdf)F.10-610-2011.pdf[ ]272 Kb
Download this file (F.10-84-C1-480-2001.pdf)F.10-84-C1-480-2001.pdf[ ]163 Kb
Download this file (F.10_480_121119_G1_29-9-2010.doc)F.10_480_121119_G1_29-9-2010.doc[ ]78 Kb
Download this file (F.12-1587_25-11-2008.pdf)F.12-1587_25-11-2008.pdf[ ]59 Kb
Download this file (F.12-520-2011_FEK1327-2011.pdf)F.12-520-2011_FEK1327-2011.pdf[ ]107 Kb
Download this file (F.12-530-2011.pdf)F.12-530-2011.pdf[ ]215 Kb
Download this file (F.12-773-2006.pdf)F.12-773-2006.pdf[ ]284 Kb
Download this file (F.12-773-2006_FEK1139-2006.pdf)F.12-773-2006_FEK1139-2006.pdf[ ]284 Kb
Download this file (F.12-879-2010_FEK1139-2010.pdf)F.12-879-2010_FEK1139-2010.pdf[ ]228 Kb
Download this file (F.20-482-2003_FEK1325-2003.pdf)F.20-482-2003_FEK1325-2003.pdf[ ]252 Kb
Download this file (F.350-12-2008.pdf)F.350-12-2008.pdf[ ]142 Kb
Download this file (F.353.1-2002.pdf)F.353.1-2002.pdf[ ]139 Kb
Download this file (F.353.1-324-2002.pdf)F.353.1-324-2002.pdf[ ]139 Kb
Download this file (F.353.1_324_2002-FEK1340-2002.pdf)F.353.1_324_2002-FEK1340-2002.pdf[ ]144 Kb
Download this file (F.361.22-2012.doc)F.361.22-2012.doc[ ]81 Kb
Download this file (F.50-175-2012.doc)F.50-175-2012.doc[ ]126 Kb
Download this file (F.50-176-2012.doc)F.50-176-2012.doc[ ]115 Kb
Download this file (F.50-268-2012.pdf)F.50-268-2012.pdf[ ]500 Kb
Download this file (F.50-315-2011.pdf)F.50-315-2011.pdf[ ]378 Kb
Download this file (F.52-278.pdf)F.52-278.pdf[ ]158 Kb
Download this file (f.7.495-2010.pdf)f.7.495-2010.pdf[ ]300 Kb
Download this file (F12_342_35602_G1_9-5-2005.pdf)F12_342_35602_G1_9-5-2005.pdf[ ]203 Kb
Download this file (FEK1340_2002_Kathikontologio.pdf)FEK1340_2002_Kathikontologio.pdf[ ]142 Kb
Download this file (FEK1789_T.Y._F.T_1999.pdf)FEK1789_T.Y._F.T_1999.pdf[ ]411 Kb
Download this file (FEK_2442_B_2011.pdf)FEK_2442_B_2011.pdf[ ]188 Kb
Download this file (FEK_277_2001.pdf)FEK_277_2001.pdf[ ]77 Kb
Download this file (FEK_893_1996-1.pdf)FEK_893_1996-1.pdf[ ]568 Kb
Download this file (N.2525-1997_FEK188-1997.pdf)N.2525-1997_FEK188-1997.pdf[ ]783 Kb
Download this file (N.3528_2007_NeosYpalilikosKodikas.pdf)N.3528_2007_NeosYpalilikosKodikas.pdf[ ]450 Kb
Download this file (Nomos3699_2008_eidiki_agogi.pdf)Nomos3699_2008_eidiki_agogi.pdf[ ]224 Kb
Download this file (N_1566-85.pdf)N_1566-85.pdf[ ]1250 Kb
Download this file (Oloimero ΕΑΕΠ 2013-14.doc)Oloimero ΕΑΕΠ 2013-14.doc[ ]121 Kb
Download this file (ParaminiEkpSxoleio.pdf)ParaminiEkpSxoleio.pdf[ ]66 Kb
Download this file (PD.201-98.pdf)PD.201-98.pdf[ ]2247 Kb
Download this file (PD201.1998.pdf)PD201.1998.pdf[ ]358 Kb
Download this file (PD201_1998.pdf)PD201_1998.pdf[ ]645 Kb
Download this file (PD_201-98_arthro13.pdf)PD_201-98_arthro13.pdf[ ]2247 Kb
Download this file (PD_462_1991_Enisxytiki.pdf)PD_462_1991_Enisxytiki.pdf[ ]196 Kb
Download this file (ProgrOLOIMERA 2013-2014.doc)ProgrOLOIMERA 2013-2014.doc[ ]112 Kb
Download this file (ROMA_2010-2011.doc)ROMA_2010-2011.doc[ ]101 Kb
Download this file (sdprakpedm.doc)sdprakpedm.doc[ ]37 Kb
Download this file (Yperories1566_85.pdf)Yperories1566_85.pdf[ ]702 Kb
Download this file (ΑΔΑ - Εγκύκλιος ΤΥ- ΕΦΤ 2012-2013.pdf)ΑΔΑ - Εγκύκλιος ΤΥ- ΕΦΤ 2012-2013.pdf[ ]131 Kb
Download this file (ΑΔΑ_ΠΘΜΙΑ.ΕΥΕ_ΤΥ.ΕΦΤ.ΖΕΠ.pdf)ΑΔΑ_ΠΘΜΙΑ.ΕΥΕ_ΤΥ.ΕΦΤ.ΖΕΠ.pdf[ ]151 Kb
Download this file (Διδασκαλία β' ξένης γλώσσας.pdf)Διδασκαλία β' ξένης γλώσσας.pdf[ ]257 Kb
Download this file (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf)ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf[ ]83 Kb
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΥΖΗΝ_ΠΕ_Β' ΦΑΣΗ_19-4-13.doc)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΥΖΗΝ_ΠΕ_Β' ΦΑΣΗ_19-4-13.doc[ ]214 Kb
Download this file (ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (1).pdf)ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (1).pdf[ ]154 Kb
Download this file (ΠΔ 121-1995.pdf)ΠΔ 121-1995.pdf[ ]180 Kb
Download this file (ΠΔ 8-1995.pdf)ΠΔ 8-1995.pdf[ ]198 Kb
Download this file (ΦΕΚ 253-12.pdf)ΦΕΚ 253-12.pdf[ ]130 Kb

Πρόσθετες πληροφορίες