Βασικό πλαίσιο Αυτοαξιολόγησης

Ενημερωθείτε:

14) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

13) Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ - Παραδείγματα ανάπτυξης της βάσης δεδομένων - Σεπτέμβρης 2013 - Περιλαμβάνει: α) Ετήσιο Προγραμματισμό του Σχολείου, β) Ετήσια έκθεση αυτοαξιολόγησης του σχολείου, γ) Αγιολόγηση του Σχεδίου Δράσης)

12) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (αξιολόγηση εκπ/κού έργου, 7-11-2013)

11) Διαδικασία Συστηματικής Διερεύνησης (30-10-2013)

10) Διαδικασία Γενικής Εκτίμησης (30-10-2013)

9) Διαδικασία Σχεδίων Δράσης (30-10-2013)

8) ΑΕΕ- Ετήσια Έκθεση του Σχολείου (30-10-2013)

7) ΑΕΕ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για την υλοποίηση του θεσμού της ΑΕΕ

6) ΑΕΕ - ΦΙΛΟΣΟΣΦΙΑ (30-10-2013)

5) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός - Παραδείγματα Σχεδίων Δράσης, Ιανουάριος 2011

4) Για το Βασικό Πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης (Δες συνημμένο: Aytoaks_1)

3) Για τις Διαδικασίες και τα Εργαλεία της Αυτοαξιολόγησης (Δες συνημμένο: Aytoaks_2)

2) Για τον Οδηγό Διαχείρισης του Έργου (Δες συνημμένο: Aytoaks_3)

1) Για τα Σχέδια Εκθέσεων (Δες συνημμένο: Aytoaks_4)

ΤΟΜΟΣ Ι - Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στη Δημοτική Εκπάιδευση/Διαδικασία αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα/ ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΟΜΟΣ ΙΙ - Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση/Διαδικασία αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ - Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση/ Διαδικασία αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΤΟΜΟΣ IV - Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου στη Δημοτική Εκπαίδευση/Διαδικασία αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΟΜΟΣ V - Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου στη Δημοτική Εκπάιδευση/Διαδικασία αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα / ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες