WEB 2.0 - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Λογισμικά Εννοιολογικής Χαρτογράφησης κ.ά)

Η ιστορία του Διαδικτύου ξεκινάει το 1969 με τη δημιουργία του δικτύου ARPANET στις ΗΠΑ για τις ανάγκες του αμερικανικού στρατού. Σταδιακά επεκτάθηκε, αναπτύχθηκε και σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών. Ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξή του δόθηκε το 1990 με τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web). Από τότε μέχρι σήμερα, το Διαδίκτυο γνώρισε τεράστια εξάπλωση.

Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στο Διαδίκτυο είναι συνεχείς: αυξάνεται η ταχύτητα, ο όγκος και η ποικιλία των μεταφερόμενων πληροφοριών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα εργαλεία και οι δυνατότητες. Στην εκπαίδευση, μιλάμε για την υποβοήθηση της διδασκαλίας μέσω των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και για την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση του Διαδικτύου. Ήδη από τις υπηρεσίες Web έχουμε περάσει στις υπηρεσίες Web 2.0

Οι τεχνολογίες του Web 2.0 φέρνουν το χρήστη στο επίκεντρο. Η κεντρική ιδέα είναι πως ο χρήστης που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο δε θα έπρεπε να είναι παθητικός αποδέκτης των διαθέσιμων πληροφοριών, αλλά ενεργός συμμέτοχος που μπορεί να προσαρμόσει την τεχνολογία και το περιεχόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές του ή της κοινότητας/ομάδας στην οποία ανήκει. 

Οι εφαρμογές του Web 2.0 μας κατακλύζουν καθημερινά. Μερικοί χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι είναι το ιστολόγια, τα wiki και η κοινωνική δικτύωση. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται συνεχώς ποικίλα εργαλεία, με τα οποία μπορούμε να ανεβάζουμε υλικό στο διαδίκτυο: παρουσιάσεις, κόμικ, βίντεο κ.ά.


 

Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν γνωστικά εργαλεία πολύ χρήσιμα για τη διδακτική πράξη. Πρακτικά μοιάζουν με ένα οργανόγραμμα που περιέχει τις λέξεις κλειδιά ενός μαθήματος (ή άλλες σύνθετες έννοιες) και τις μεταξύ τους συσχετίσεις.  Χρησιμοποιούνται σαν ασκήσεις, είτε για εμπέδωση είτε για αξιολόγηση. Βοηθούν:

 

  • στην κατανόηση
  • στην απομνημόνευση
  • στη δόμηση/συσχετισμό της γνώσης σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού
  • στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων

Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές είτε να δημιουργήσουν ένα πλήρη χάρτη είτε να τους δοθεί κάποιος ημιτελής για να τον συμπληρώσουν είτε να τους δοθεί κάποιος λανθασμένος για να τον διορθώσουν κλπ.

2) Λογισμικό Cmap Tools

Μπορείτε να το κατεβάσετε από τη Διεύθυνση www.cmap.ihmc.us/download

Παραγωγή Γραπτού Λόγου - Έκθεση ( Οι μαθητές συζητούν και οργανώνουν τις σκέψεις τους γύρω από το πώς μπορούν να περιγράψουν ένα πρόσωπο. Στη συνέχεια κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να εμβαθύνει και να αναλύσει μια διαφορετική πτυχή του θέματος (π.χ. πώς περιγράφω την εξωτερική του εμφάνιση). Τέλος οι μαθητές συγκεντρώνουν τις επιμέρους αναλύσεις τους έτσι ώστε να παραχθεί ένα σχεδιάγραμμα που μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή του γραπτού λόγου). - Αναλυτική σχεδίαση μιας περιγραφής προσώπου μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο http://users.sch.gr/nicholevas/CmapTools.swf

1) http://www.xmind.net/

Οι εννοιολογικοί χάρτες δημιουργούν ένα στρατηγικό σχέδιο για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που θέτουμε. Ένα πολυδύναμο εργαλείο για την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών είναι το Xmind. Κατεβάστε το πρόγραμμα από τη διεύθυνση http://www.xmind.net/ και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.

Εδώ μπορείτε να δείτε: α) την κατασκευή ενός σύνθετου εννοιολογικού χάρτη στο μάθημα της Ιστορίας Ε' τάξης Δημοτικού με θέμα "Το χρονικό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης"  β) την κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη που παρουσιάζει ένα σχέδιο εργασίας με θέμα: "Η χώρα μου - Ο τόπος μου" της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ' τάξης Δημοτικού σε συνδυασμό με την τοπική ιστορία γ) Ιστορία ΣΤ Δημοτικού (Ενότητα Β', Κεφάλαιο 8, Ο Ρήγας Βελεστινλής)

 


Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α/θμιας Εκπαίδευσης

22) Ασκήσεις Γλώσσας online για Α,Γ,Δ,Ε,ΣΤ τάξεις

21) Ηλεκτρονική Διδασκαλία, e-didaskalia.blogspot.gr - O Δάσκαλος στον Υπολογιστή σου. Εκπαιδευτικά παιχνίδια online για παιδιά Δημοτικού

20) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

19) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

18) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

17) ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΡΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ 

16) ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

15) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

14) ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ

13) ΜΟΥΣΙΚΗ Α' - ΣΤ'

12) ΜΕΤΡΗΣΗ Δ' - Ε' - ΣΤ'

11) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

10) ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

9) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε' - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ' - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

7) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α' - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

6) ΓΛΩΣΣΑ Ε' - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

5) ΓΛΩΣΣΑ Γ' - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

4) ΓΛΩΣΣΑ  Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  Ε' - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2) ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1) ΑΓΓΛΙΚΑ Δ' - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

Attachments:
Download this file (Ennoiolog_Xartes.pdf)Ennoiolog_Xartes.pdf[ ]720 Kb

Πρόσθετες πληροφορίες