Δίκτυα Υπολογιστών – Παρουσίαση για τη Β΄ Γυμνασίου

Δείτε μια παρουσίαση σε Prezi για τα βασικά του 4ου κεφαλαίου του Βιβλίου Πληροφορικής της Β΄Γυμνασίου, που αφορά τα Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο:


Print Friendly, PDF & Email
Share
Share