29ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

Ο Πανελλήνιος (Μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ) διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). Ο ΠΔΠ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO.

Η διεξαγωγή του γίνεται με τη συνεργασία Σχολών και Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων των ΑΤΕΙ.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια της Πληροφορικής παιδείας των μαθητών. Επιπλέον του παραπάνω γενικού σκοπού, ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην:

1. Ενίσχυση της ιδέας της Πληροφορικής και των συνδεδεμένων με αυτήν τεχνολογιών στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Παροχή δυνατότητας στους μαθητές, που έλκονται από την Πληροφορική, να γνωρίσουν γνωστικά αντικείμενα και τεχνικές του αντιστοίχου επιστημονικού πεδίου, που δεν παρέχονται από τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα.

3. Παροχή δυνατότητας στους μαθητές, που έλκονται από την Πληροφορική, να εκτιμήσουν τις δυνατότητες τους στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων και να διακριθούν.

4. Επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής, στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής, στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων, και σε κάθε άλλο πιθανό διεθνή διαγωνισμό Πληροφορικής.

5. Προώθηση της επικοινωνίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ αυτών των μαθητών, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και να ανταλλάσουν εμπειρίες και γνωριμίες με νέους άλλων χωρών με τα ίδια ενδιαφέροντα.

6. Προώθηση, των Νέων Τεχνολογιών μεταξύ των νέων, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλουν θετικά στη διαμόρφωση της Ελληνικής Κοινωνίας του αύριο.

Κρίσιμες Ημερομηνίες:

29/01/2017 – Πέρας των εγγραφών οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη

31/01/2017 – Πέρα υποβολής απαντήσεων Α΄Φάσης – Δείτε εδώ το θέμα της Α΄Φάσης

12/2/2017 – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α΄Φάσης

19/2/2017 – Ανακοίνωση θεμάτων Β΄ Φάσης

Για περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να διαβάσετε τον Κανονισμό του Διαγωνισμού

Βραβεία Διαγωνισμού:

Σύμφωνα με το Νόμο 3194/03,  οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείων, που έχουν διακριθεί στη Διεθνή και τη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 3194/2003, αριθμός ΦΕΚ 267, τεύχος πρώτο, της 20ης Νοεμβρίου 2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/20.11.2003), άρθρο 8, παράγραφος 4η:

-Κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, έχουν διακριθεί στην Βαλκανική ή την Διεθνή Ολυμπιάδα, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (Χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης.

-Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για τους κατόχους Γ τάξης ΕΠΑΛ, που έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής για την εγγραφή τους σε τμήματα ΤΕΙ.

-Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση.

-Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

-Συμπληρωματικά του παραπάνω και δεδομένου των αλλαγών που έγιναν στο σύστημα πρόσβασης των τελειοφοίτων της ΔΕ στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4342/2015 ρυθμίζεται και το θέμα που αφορά τους αποφοίτους της Θετικής κατεύθυνσης που εξετάζονται στο μάθημα της πληροφορικής μόνο ενδοσχολικά.

-Πέραν των παραπάνω η ΕΠΥ αλλά και οι χορηγοί του διαγωνισμού βραβεύουν τους νικητές του ΠΔΠ (1ος, 2ος, 3ος, 4ος) με ηθικές αμοιβές και υλικές (σε είδη σχετικά με τους Η/Υ και την Πληροφορική).

Για κάθε θέμα σχετικό με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη:

Γραμματεία ΕΠΥ Σπύρου Τρικούπη 20, 106 82 Αθήνα Τηλ. 215 5051398
Ιστοσελίδα: www.epy.gr ή www.pdp.gr
E-mail: epy@epy.gr ή info@pdp.gr

Για τεχνικά θέματα μόνο κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση e-mail: system@pdp.gr

Share
Share