Σεμινάριο Αξιοποίησης τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ιονίων Νήσων, Γεράσιμος Πολυμέρης, σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας, διοργανώνουν ένα σεμινάριο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με θέμα: «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle» για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο, που έχει πραγματοποιηθεί και προηγούμενα σχολικά έτη, έχει ως εκπαιδευτικούς στόχους:

-την εξοικείωση και την εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle,

-τη δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία,

-την εκμάθηση και χρήση Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού γενικής χρήσης για εφαρμογές που είναι χρήσιμες για όλους τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας,

-τη γνωριμία και χρήση ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων που υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως η δημιουργία ιστολογίου (blog), wiki, η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών και

-τη χρήση συνεργατικών εργαλείων.

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι εξάμηνη, από 22/11/2017 έως 10/6/2018 και θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας (blended learning), συνδυάζοντας 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.

Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν στην Κέρκυρα, στο εργαστήριο Πληροφορικής τους 2ου ΓΕΛ Κέρκυρας.

Το χρονοδιάγραμμα των 5 αυτών συναντήσεων έχει ως εξής:
1η – 15:00 – 19.30 -Tετάρτη 22/11/2017
2η – 15:00 – 19:30 -Τετάρτη 17/1/2018
3η – 15:00 – 19:30 -Τετάρτη 28/02/2018
4η – 15:00 – 19:30 -Τετάρτη 18/4/2018
5η – 15:00 – 19:30 -Τετάρτη 16/5/2018
Συντονιστής των τμημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ο κ. Νταλούκας Βασίλειος (Τεχνικός Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας).

Συντονιστές για το σεμινάριο της Κέρκυρας:

-Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Πολυμέρης Γεράσιμος

-Υπεύθυνος τμήματος Δερμάτης Χριστόφορος

Επιμορφωτές για τις δια ζώσης συναντήσεις:

-Δερμάτης Χριστόφορος

-Σουμπλής Υάκινθος

Για κάθε μία από τις 26 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Μoodle για την πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Οι ασκήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι για το σεμινάριο εκτιμάται σε 120 ώρες.

Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:

-η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι

-η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα δημιουργηθεί τμήμα 20 επιμορφούμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Ο ελάχιστος αριθμός επιμορφούμενων για κάθε τμήμα είναι 15. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2017 έως και 31/10/2017.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:

1. επιτυχής ολοκλήρωση 10 εργασιών μέχρι 31/12/2017 και
2. επιτυχής ολοκλήρωση 30 εργασιών μέχρι 11/2/2018 καθώς και εκπλήρωση μίας από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις:
3α. επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 4 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις ή
3β. επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 3 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις.

Από τις παραπάνω θέσεις:

-10% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν το περσινό σεμινάριο «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle», υπέβαλαν τουλάχιστον 65 εργασίες, συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 συναντήσεις αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες εργασίες)

-το 20% σε όσους έκαναν τουλάχιστον μία φορά αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί

-το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον δύο φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί

-το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον τρεις φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί

-το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον τέσσερις φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί

-το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον πέντε φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί

-το 10% σε όσους ολοκλήρωσαν το σεμινάριο πριν 10 έτη δηλαδή το σχολικό έτος 2007-2008

-το 10% σε Σχολικούς Συμβούλους, Υπευθύνους Αγ.Υγείας, Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών, ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ, ΚΠΕ, ΚΕΔΔΥ κ.α. Δομών με θητεία που θα κάνουν αίτηση.

Μετά την πάροδο ενός μηνός από τη λήξη των αιτήσεων θα καλούνται ως επιλαχόντες όσοι στην τελευταία επταετία έκαναν περισσότερα χρόνια αιτήσεις. Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης με απονομή αντίστοιχης βεβαίωσης και σε όσους ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο πριν από μία δεκαετία, δηλαδή το σχολικό έτος 2007-2008.

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ιονίων Νήσων

Γεράσιμος Πολυμέρης

Print Friendly, PDF & Email
Share
Share