Ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα Μεταπτυχικά (ΠΜΣ) των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που λειτουργούν σε όλα τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η πλατφόρμα για τα Μεταπτυχιακά, είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση masters.minedu.gov.gr και παρέχει στους ενδιαφερόμενους ολοκληρωμένη πληροφόρηση για κάθε ΠΜΣ:

Επιλέγετε Ίδρυμα διοργάνωσης, πόλη διεξαγωγής του προγράμματος, κατευθύνσεις, τέλη φοίτησης, προθεσμία υποβολής αιτήσεων, κλπ…

…και λαμβάνετε φιλτραρισμένα αποτελέσματα των επιλογών σας!

Share
Share