Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM θα πραγματοποιηθεί στις  3 & 4 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (στην Αίθουσα Τελετών του κτιρίου Διοίκησης και στις Αίθουσες Πολυμέσων της Βιβλιοθήκης).

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) έτσι όπως σταδιακά διαμορφώνονται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα.

Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

-Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

-Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικοτήτων σχετικών με Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Μηχανικών, Τεχνολογίας κλπ.

-Στελέχη και Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες και προϊόντα που υποστηρίζουν την Εκπαίδευση STEM.

Θεματολογία του Συνεδρίου

-Εκπαιδευτική Ρομποτική

-Εκπαιδευτική Καινοτομία

-Υπολογιστική Σκέψη στην εκπαιδευτική διαδικασία

-Εκπαιδευτική Πολιτική και STEM

-Παρουσιάσεις καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την

-Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM)

-Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM)

-Αξιοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

-Εκπαιδευτικά Λογισμικά STEM

-ΕΛ/ΛΑΚ και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, και όσοι σκοπεύουν να το παρακολουθήσουν, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα εργαστήρια, θα βρείτε στον ιστότοπο του Συνεδρίου.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο με live streaming μέσω της υπηρεσίας βίντεο του ΠΣΔ, εδώ.

Share
Share