Διαγωνισμός Αφίσας για το 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Για μία ακόμη χρονιά η οργανωτική επιτροπή του 9ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό για τη σχεδίαση του δημιουργικού της αφίσας του Φεστιβάλ. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρίς να είναι προαπαιτούμενο η συμμετοχή του Σχολείου στο Φεστιβάλ, και η προθεσμία υποβολής των έργων είναι η 30η Νοέμβρη 2018.

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό:

-Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μόνο το κεντρικό δημιουργικό γραφικό της αφίσας, και όχι ολόκληρη την αφίσα. Ο σχεδιασμός της τελικής αφίσας (με λογότυπα, αρωγούς κ.λπ. στοιχεία) θα υλοποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ.

-Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα αν το Σχολείο τους συμμετέχει ή όχι στο 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.

-Επιτρέπονται έως 2 διαφορετικές συμμετοχές στον διαγωνισμό από κάθε Σχολείο.

-Σε κάθε υποβολή επιτρέπεται η συμμετοχή έως 5 μαθητών και έως 2 εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως ειδικότητας.

-Το εικαστικό δημιουργικό θα πρέπει να έχει περίπου τετράγωνη μορφή, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στην ορθογώνια αφίσα του Φεστιβάλ, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία (λογότυπα, ημερομηνίες, αρωγοί κλπ). Δεν είναι απαραίτητο να είναι το δημιουργικό τετράγωνο, αλλά να μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνη επιφάνεια στην αφίσα.

Δείτε, ενδεικτικά, τις αφίσες των προηγούμενων Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας

Για την υποβολή στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία του Σχολείου και των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ

-Το ψηφιακό αρχείο εικόνας του εικαστικού έργου μπορεί να υποβληθεί σε οποιονδήποτε μορφότυπο: jpg, gif, png, tiff κλπ, με ελάχιστη διάσταση εικόνας: 1500 x 1500 pixels και ανάλυση 300 dpi.

-Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της διαδικτυακής φόρμας με προθεσμία την 30η Νοεμβρίου 2018. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αποστολής της συμμετοχής, δεν θα γίνεται δεκτός.

-Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να είναι πρωτότυπο εικαστικό έργων των ιδίων των διαγωνιζόμενων μαθητών και δεν θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός φέρει την ευθύνη σχετικά με την πατρότητα και την πρωτοτυπία του έργου των μαθητών.

-Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: digifestposter@gmail.com

-Από το σύνολο των εικαστικών που θα υποβληθούν στον Διαγωνισμό και θα πληρούν τους Όρους Συμμετοχής, η Οργανωτική Επιτροπή θα επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της, τα 5 καλύτερα έργα, τα οποία θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του 9ουΦεστιβάλ. Το 1ο σε βαθμολογία θα συμπεριληφθεί στην επίσημη πανελλήνια αφίσα του 9ου Φεστιβάλ.

-Η κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι οριστική, και θα ανακοινωθούν δημόσια στο διαδίκτυο μόνο οι 5 πρώτοι νικητές (οι οποίοι θα ενημερωθούν και ηλεκτρονικά από την Επιτροπή).

-Πάνω στην αφίσα του 9ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα αναγραφεί μόνο το όνομα του Σχολείου που σχεδίασε το δημιουργικό, ενώ στον ιστότοπο του Φεστιβάλ θα αναγραφούν αναλυτικά όλα τα ονόματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

-Στα 5 πρώτα Σχολεία που θα διακριθούν θα απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα (Ένα τιμητικό δίπλωμα για το Σχολείο και αντίστοιχα ονομαστικά διπλώματα σε όλους τους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο έργο) και τα οποία θα αποσταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία.

Με την υποβολή ενός έργου στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες:

-Αποδέχονται ότι το έργο τους θα τεθεί υπό την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ για αξιολόγηση.

-Εκχωρούν στην Οργανωτική Επιτροπή, στην περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάμεσα στους 5 νικητές του Διαγωνισμού, το δικαίωμα για δημοσίευση του έργου στο ιστότοπο του Φεστιβάλ, στα ΜΜΕ ή οπουδήποτε αλλού για την προβολή του Φεστιβάλ. Ο 1ος νικητής επιτρέπει τη χρήση του έργου στην Αφίσα του Φεστιβάλ και οπουδήποτε αλλού κριθεί αναγκαίο για τους σκοπούς του Φεστιβάλ, χωρίς ουδεμία απαίτηση.

-Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως τους Όρους Συμμετοχής δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτόματα από τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου.

-Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες, ή να ματαιώσει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό.

-Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

Συνεχής ενημέρωση στον επίσημο ιστότοπο του Φεστιβάλ και του Διαγωνισμού (Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Διεθνές (Αναφορά δημιουργού – Μη εμπορική χρήση – Παρόμοια διανομή)

…και στον ιστότοπό μου στην κατηγορία άρθρων για το Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Share
Share