1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 3D ST3dM

Το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσουν τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό ST3dM για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας STEΑM (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να εισάγει τους μαθητές στην χρήση 3d εκτυπωτή όσο και να τους ευαισθητοποιήσει σε κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα που προωθούνται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

-να γνωρίσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τον 3d σχεδιασμό

-να τον εφαρμόσουν σε αντικείμενα πέραν του τεχνολογικού τομέα

-να γνωρίσουν τα τοπικά ιδιώματα, γλώσσες, γλωσσικά συστήματα (Νοηματική, Braille, κ.α.)

-να προσεγγίσουν την έννοια της μετριοπάθειας,

-να διακρίνουν τις περιβαλλοντικές και οικονομικές ωφέλειες του φυσικού αερίου ως καύσιμο.

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας.

Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι μόνο ομαδικά και ειδικότερα:

-για την Βασική κατηγορία του Δημοτικού, κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως 20 μαθητές.

-για την Μεσαία κατηγορία του Γυμνασίου η κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως 10 μαθητές.

-για την Ανώτερη κατηγορία του Λυκείου κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως 10 μαθητές.

Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

Να σημειώσουμε πως θα πραγματοποιηθεί δωρεάν webinar για εκπαιδευτικούς σχετικά με τη 3D σχεδίαση, οπότε προηγούμενη εμπειρία δεν είναι πραπαιτούμενη.

Στο timeline που ακολουθεί μπορείτε να δείτε σημαντικές ημερομηνίες του Διαγωνισμού:

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό, η 15η Δεκεμβρίου 2018, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του Διαγωνισμού

Print Friendly, PDF & Email
Share
Share