11ο Συνέδριο “Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση” (CIE 2019)

Το 11th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (11th CIE2019), συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, και σε συνεργασία με την ΕΠΥ. Τελεί δε, υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Θα διεξαχθεί 11-13 Οκτωβρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και εστιάζει στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση, αλλά και στις:

-ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

-Καινοτόμες πρακτικές, με Πληροφορική, Προγραμματισμό

-Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως και STEM, Physical Computing/Ρομποτική κ.ά. με Πληροφορική-Προγραμματισμό

Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής Εκπαίδευσης – Δευτεροβάθμια (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια, όσο και την μη τυπική Εκπαίδευση.

Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες στους παραπάνω άξονες.

Τα άρθρα, δημοσιεύονται:

α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN

β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on line ανεύρεση – διάδοση των άρθρων σας.

γ) Σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (δυνατότητα). Τα άρθρα που θα κριθούν με υψηλή ερευνητική-εκπαιδευτική αξία, μπορούν να προχωρήσουν -μετά το Συνέδριο- στη διαδικασία δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό (επανασυγγραφή, συμπληρωματική κρίση, δημοσίευση).

Όροι: Γλώσσα εξ αρχής Αγγλική, κατάλληλος χρόνος κατάθεσης. Περιοδικό:  European Journal of Engineering Research and Science (EJERS), I.F.: 0.65. Η έκδοση που αφορά το CIE2017 βρίσκεται εδώ και αυτή του 2018 εδώ.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου (εδώ)

Περιγραφή των εργαστηρίων (εδώ)

Περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο του Συνεδρίου

Share
Share