Διαδικτυακές υπηρεσίες για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Βρείτε πάνω από 18.000 Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, για τα περισσότερα μαθήματα της Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης.

Περισσότερα

Ψηφιακή Πύλη «Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου»

Σύστημα Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Προβολής για τον Βυζαντινό Πολιτισμό από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Περισσότερα

OpenCourses… Ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Γίνετε φοιτητές, παρακολουθώντας τα ανοικτά μαθήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μας, μέσω της πλατφόρμας OpenCourses.

Περισσότερα
Share