Πλατφόρμα δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Γνωρίστε την πλατφόρμα i Create, της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης, η οποία δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με οπτικοακουστικό υλικό.

Read more
Share