Οδηγίες Διδασκαλίας για την Πληροφορική Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (πράξη 35/2016 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για την Πληροφορική…

Read more

Δίκτυα Υπολογιστών – Παρουσίαση για τη Β΄ Γυμνασίου

Δείτε μια παρουσίαση σε Prezi για τα βασικά του 4ου κεφαλαίου του Βιβλίου Πληροφορικής της Β΄Γυμνασίου, που αφορά τα Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο

Read more

eClass για την υποστήριξη των Μαθημάτων Πληροφορικής Γυμνασίου

Περιηγηθείτε και χρησιμοποιήστε ελεύθερα το υλικό της ηλεκτρονικής τάξης που δημιούργησα για την υποστήριξη των μαθημάτων της Πληροφορικής.

Read more

To Scratch στην Γ΄ Γυμνασίου

Μοιράζομαι μαζί σας το υποστηρικτικό υλικό από την ηλεκτρονική τάξη που δημιούργησα για την ενότητα «χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας» και τον προγραμματισμό σε scratch…

Read more

Microworlds Pro – Προγραμματίστε με τη χελώνα σας

Με αφορμή τη διδασκαλία της Logo στην Γ΄ Γυμνασίου, μοιράζομαι μαζί σας την ενότητα που δημιούργησα στην Ηλεκτρονική Τάξη (Eclass) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου…

Read more

Οδηγίες διδασκαλίας του Μαθήματος της Πληροφορικής Γυμνασίου

Το βιβλίο μαθητή «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου» καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τους γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς του ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών) και του ΑΠΣ (Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών) Πληροφορικής…

Read more

Προσαρμογή Σχολικού Βιβλίου της Γ΄Γυμνασίου για Περιβάλλον Scratch

Δείτε και κατεβάστε το Σχολικό Βιβλίο του μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου προσαρμοσμένο στο περιβάλλον προγραμματισμού του Scratch…

Read more
Share