Embedded http://users.sch.gr/nickpapag Εκπαίδευση με τη χρήση Υπολογιστή Fri, 18 Sep 2020 12:58:14 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 http://users.sch.gr/nickpapag/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/cropped-st1-32x32.png Embedded http://users.sch.gr/nickpapag 32 32 Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Λυκείου. Οι οδηγίες για το 2020-2021. http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/18/efarmoges-pliroforikis-a-lykeiou-2020-2021/ Fri, 18 Sep 2020 12:32:54 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5393 Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

The post Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Λυκείου. Οι οδηγίες για το 2020-2021. appeared first on Embedded.

]]>
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσίευσε, τη διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Οι μαθητές αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικροεφαρμογών.

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9 (μόνο 9.3), 10, 11 {ενδεικτικές ώρες: 18}

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές να εμβαθύνουν στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και τις Web 2.0 εφαρμογές, να αναγνωρίζουν κώδικα HTML, να μπορούν να τον επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές στη χρήση των εφαρμογών Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία – διαχείριση εγγράφων και τη συνεργασία από απόσταση. Στόχος είναι οι μαθητές να αποσαφηνίσουν τη λειτουργία του υπολογιστικού Νέφους και να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες του. Επίσης στην ενότητα αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο. Προτείνεται οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες, εδώ.

The post Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Λυκείου. Οι οδηγίες για το 2020-2021. appeared first on Embedded.

]]>
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. Οδηγίες 2020-2021. http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/18/odhgies-aephy-2020-2021/ Fri, 18 Sep 2020 12:22:34 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5387 Οι οδηγίες του ΙΕΠ, για τη διδακτέα ύλη, το επιπρόσθετο διδακτικό υλικό, και τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ Λυκείου για το 2020-2021. 

The post Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. Οδηγίες 2020-2021. appeared first on Embedded.

]]>
Οι οδηγίες του ΙΕΠ, για τη διδακτέα ύλη, το επιπρόσθετο διδακτικό υλικό, και τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) το μάθημα έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ). Ως εκ τούτου, η προετοιμασία του εργαστηρίου, στην αρχή του σχολικού έτους, κρίνεται απαραίτητη.

Στο μάθημα διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία στο πρώτο τετράμηνο, ενώ στο δεύτερο τετράμηνο οι μαθητές εκπονούν μία (1) ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου αυτού.

Στο δεύτερο τετράμηνο και μετά από καταιγισμό ιδεών και συζήτηση, την οποία συντονίζει ο/η εκπαιδευτικός, προσδιορίζεται το θέμα ή τα θέματα των ερευνητικών εργασιών που θα εκπονήσουν οι μαθητές/τριες. Το θέμα ή τα θέματα, μπορούν να πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με άλλο ή άλλα τμήματα του σχολείου. Οι μαθητές/τριες εκπονούν τις ερευνητικές εργασίες σε ομάδες των 3 – 6 μελών με συνηθέστερο πλήθος τα τέσσερα μέλη. Για τη δημιουργία και σύνθεση των ομάδων προκρίνεται η ανομοιογένεια, ως προς

α) το επίπεδο μαθησιακών ικανοτήτων και

β) το φύλο.

Για το λόγο αυτό, κρίνεται καταλληλότερο ένα μοντέλο σύνθεσης που θα λαμβάνει υπόψη τις επιλογές των μαθητών/ριών και θα οδηγεί σε ανομοιογένεια με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού.

Αφού προσδιοριστεί το θέμα ή τα θέματα των ερευνητικών εργασιών, οι ομάδες συζητούν και καταρτίζουν σχέδιο δράσης, με τον συντονισμό και την υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού. Στη συζήτηση, καθορίζονται τα στάδια ανάπτυξης της εργασίας, κατανέμονται οι ρόλοι και προσδιορίζονται οι υπευθυνότητες των μελών.

Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν τη δραστηριότητα και σε τακτά χρονικά διαστήματα ενδείκνυται να πραγματοποιούνται συζητήσεις ανατροφοδότησης, παρουσιάσεις των μαθητών/ριών, ώστε να αναδεικνύεται η εξέλιξη των εργασιών, να εντοπίζονται εμπόδια και να αντιμετωπίζονται με κατάλληλο τρόπο.

Οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν την τελική ερευνητική εργασία τους. Κάθε μαθητής/τρια καταθέτει αποτίμηση της συμμετοχής του και παρουσιάζει τι αποκόμισε από τη συμμετοχή του/της στην ερευνητική εργασία. Ο/Η εκπαιδευτικός αξιολογεί την ατομική συμμετοχή κάθε μαθητή και μαθήτριας και προσδιορίζει τη βαθμολογία του/της, η οποία αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου.

Στο Παράρτημα-Δραστηριότητες των οδηγιών που ακολουθούν, προτείνονται ορισμένες ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται κυρίως με το δεύτερο μέρος του βιβλίου όπου γίνεται επισκόπηση βασικών τομέων της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών. Στόχος, είναι τα συγκεκριμένα κεφάλαια να προσεγγιστούν μέσω των ερευνητικών εργασιών και οι μαθητές/ήτριες να εμπλακούν με αυτά, μέσω ερευνητικών προσεγγίσεων.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες εδώ

The post Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. Οδηγίες 2020-2021. appeared first on Embedded.

]]>
Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία. Νέο προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης. http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/16/diadrastika-sxolika-biblia-edubooks-new/ Wed, 16 Sep 2020 13:10:51 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5381 Ανανέωση της γνωστής ιστοσελίδας με ένα νέο προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης σχολικών βιβλίων και μαθημάτων με λέξεις-κλειδιά και ποικίλα φίλτρα (εκπαιδευτική βαθμίδα, τάξη, τύπος βιβλίου, θεματολογία/γνωστικό αντικείμενο).

The post Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία. Νέο προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης. appeared first on Embedded.

]]>
Η υπηρεσία «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr)  άλλαξε!

Απέκτησε νέο, προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης στα σχολικά βιβλία και τα μαθήματα!

Με ποικίλα φίλτρα, για να βρίσκετε εύκολα τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την τάξη,  τον τύπο βιβλίου, το γνωστικό αντικείμενο και άλλα.

Με νέα δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά, ακόμη και μέσα στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων!

Αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο ψηφιακό αποθετήριο της «οικογένειας» Φωτόδεντρο,  το «Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»!

Η νέα υπηρεσία περιλαμβάνει αφενός όλη τη λειτουργικότητα του προηγούμενου ιστοτόπου «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία», διατηρώντας το οικείο σε όλους γραφικό περιβάλλον πλοήγησης με τις «μαργαρίτες» και αφετέρου, ένα προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης σχολικών βιβλίων και μαθημάτων με λέξεις-κλειδιά και ποικίλα φίλτρα (εκπαιδευτική βαθμίδα, τάξη, τύπος βιβλίου, θεματολογία/γνωστικό αντικείμενο).

Πρόκειται για μια σύγχρονη online ψηφιακή βιβλιοθήκη η οποία περιέχει…

 • Όλα τα σχολικά βιβλία για το Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ σε ψηφιακή μορφή pdf.
 • Σχολικά «βιβλία μαθητή» σε ανοιχτή, ψηφιακή μορφή html
 • Πάνω από 160 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: βιβλία σε html ή pdf μορφή, εμπλουτισμένα με ψηφιακά διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα.

Αναζητήστε μέσα στις σελίδες των εμπλουτισμένων βιβλίων τα ενεργά εικονίδια που οδηγούν και ανοίγουν απ’ ευθείας προσομοιώσεις, πειράματα, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο, χάρτες, οπτικοποιήσεις, κ.ά.  μέσα από τα Αποθετήρια «Φωτόδεντρο».

 • Σχολικά βιβλία με γραμματοσειρές 18 έως 38 σημείων για αμβλύωπες μαθητές/τριες.
 • Σχολικά Βιβλία μαθητή σε μορφή iBook.

Μαζί με τη συνοπτική περιγραφή του μαθήματος και των στόχων του, θα βρείτε:

 • Τα Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.)).
 • Οδηγούς ή άλλα εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς και γονείς.

Επισκεφτείτε τον ανανεωμένο ιστότοπο.

The post Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία. Νέο προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης. appeared first on Embedded.

]]>
Οδηγίες για την εγγραφή εκπαιδευτικών στην υπηρεσία τηλεδιάσκεψης Cisco Webex http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/16/odhgies-cisco-webex-kai-psd/ Wed, 16 Sep 2020 12:34:21 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5367 Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή εκπαιδευτικών στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων Cisco Webex μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

The post Οδηγίες για την εγγραφή εκπαιδευτικών στην υπηρεσία τηλεδιάσκεψης Cisco Webex appeared first on Embedded.

]]>
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες της Π/θμιας και της Δ/θμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές/τριες, που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία, την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων Cisco WebEx μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του Υπουργείου Παιδείας.

Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε τον φυλλομετρητή της επιλογής σας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση https://webex.sch.gr

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα με τίτλο «Είσοδος στην τηλεδιάσκεψη Webex για εκπαιδευτικούς». Για την σύνδεση σας πατήστε το κουμπί «Σύνδεση στο WebEx μέσω λογαριασμού ΠΣΔ».


Θα μεταφερθείτε στη σελίδα κεντρικής πιστοποίησης χρηστών (SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στη φόρμα αυτή θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία πρόσβασης που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, δηλαδή το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). Στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί «Σύνδεση».

Μετά τη σύνδεση σας θα εμφανιστεί μία φόρμα με τα προσωπικά στοιχεία σας (δηλ. επώνυμο, όνομα και email) καθώς και η ενημέρωση για την πολιτική διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να συνεχίσετε πρέπει να πατήσετε «Ναι, συνέχεια στην εγγραφή».

Αυτόματα ο φυλλομετρητής θα σας μεταφέρει στη σελίδα https://minedu-primary.webex.com αν είστε εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη σελίδα https://minedu-secondary.webex.com αν είστε εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε στο επάνω δεξιά μενού την επιλογή Sign in.

Εισάγετε την e-mail διεύθυνση που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) στο σημείο με την ένδειξη “Enter your email address” και πατήστε το πλήκτρο Next.


Θα εμφανιστεί η «προσωπική σας ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας». Κάτω από το όνομά σας θα βρείτε τον διαδικτυακό σύνδεσμο της αίθουσας. Για παράδειγμα, για τον χρήστη konstantinos που είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διεύθυνση της αίθουσας θα έχει τη μορφή:
https://minedu-primary.webex.com/meet/konstantinos

Τον σύνδεσμο αυτόν μπορείτε να τον κοινοποιείτε στους μαθητές σας με όποιο τρόπο θεωρείτε πρόσφορο, έτσι ώστε να εισέλθουν στη δική σας ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να τον κοινοποιήσετε στους μαθητές σας είτε με e-mail είτε με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) https://e-class.sch.gr ή στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me https://e-me.edu.gr (κοινοποίηση στον τοίχο της κυψέλης της τάξης σας).

Η σελίδα https://webex.sch.gr θα είναι πάντα το σημείο εισόδου σας στην υπηρεσία τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Cisco WebEx.

Επιπλέον, η σελίδα αυτή:

Δείτε ακόμη…

Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21

ΦΕΚ 3882 τ.Β΄- Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οδηγίες απεγκατάστασης πλατφόρμας Cisco Webex Meetings


***Επειδή το δοκίμασα ήδη να σας ενημερώσω ότι δουλεύει κανονικά και κατάφερα να δημιουργήσω δωμάτιο.

***Φροντίστε να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο λογαριασμό σας στο ΠΣΔ. Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, δείτε σχετικά εδώ.

The post Οδηγίες για την εγγραφή εκπαιδευτικών στην υπηρεσία τηλεδιάσκεψης Cisco Webex appeared first on Embedded.

]]>
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/14/paroxi-ex-apostaseos-ekpaideysi-2020-2021/ Mon, 14 Sep 2020 05:32:34 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5362 Οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.

The post Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 appeared first on Embedded.

]]>
Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με την από 10.09.2020 εισήγηση του ΙΕΠ, η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος συνιστάται να είναι από 30 έως και 45 λεπτά, ενώ ο αριθμός μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό φυσικού τμήματος που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

Η υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος προς τους μαθητές. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/τριών όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E., η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρέχεται δωρεάν προς το Ελληνικό Δημόσιο και έχει ενταχθεί στις διαπιστευμένες εφαρμογές του ΠΣΔ. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση των μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους.

Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους υποδομή. Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Βασικά χαρακτηριστικά της ειδικά παραμετροποιημένης πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ότι:

I. Για την αυθεντικοποίηση και σύνδεση των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Webex θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Κεντρικής Πιστοποίησης Χρηστών (Υπηρεσία «Single Sign On» – SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). – [Δείτε το σχετικό άρθρο για τις ενέργειες απεγκατάστασης προηγούμενου λογαριασμού]

II. Έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/αποθήκευσης του μεταδιδόμενου μαθήματος.

III. Έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου.

Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας είναι ο ακόλουθος:

1) Ο/η εκπαιδευτικός ακολουθεί τον σύνδεσμο της διαπιστευμένης εφαρμογής που θα αποσταλεί με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αρχικά, πραγματοποιείται η αυθεντικοποίησή του/της εκπαιδευτικού μέσω της υπηρεσίας κεντρικής πιστοποίησης χρηστών (SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τη συμπλήρωση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) σε αυτόν.

2) Εν συνεχεία, ο/η εκπαιδευτικός ανακατευθύνεται στην πλατφόρμα εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που είναι καταχωρισμένη στο ΠΣΔ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού.

3) Ακολούθως, ο/η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας αναλαμβάνει να συντονίσει την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριές τους, μετά από ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.

4) Ο/η εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, αποστέλλει το σύνδεσμο της προσωπικής του ηλεκτρονικής τάξης στους/στις μαθητές/ τριες ή στους γονείς/κηδεμόνες αυτών με όποιον τρόπο κρίνει πρόσφορο, επί παραδείγματι με e-mail ή με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) https://e-class.sch.gr ή στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα https://e-me.edu.gr,  προκειμένου να εισέλθουν στην ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας.

5) Οι μαθητές ακολουθούν το σύνδεσμο της διαπιστευμένης εφαρμογής τηλεκπαίδευσης και ανακατευθύνονται στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων και στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας, ο σύνδεσμος της οποίας τους έχει κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από τον εκπαιδευτικό. Ο μαθητής/τρια μπορεί να συνδεθεί στην ψηφιακή τάξη μέσω υπολογιστή, ταμπλέτας, κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου.

Θα παρασχεθούν εγγράφως οδηγίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για την πρόσβασή τους στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων και τη χρήση αυτής.

Πριν την εκκίνηση της προγραμματισμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πραγματοποιείται προεπισκόπηση του ήχου ή/και της εικόνας, ώστε να επιβεβαιώσει ο εκπαιδευτικός ότι ο ήχος ή/και η εικόνα λειτουργούν σωστά. Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτικός, όπως και ο κάθε μαθητής/τρια, έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει τον ήχο ή/και την εικόνα του. Για τον έλεγχο πρόσβασης, οι τάξεις είναι κλειδωμένες και οι μαθητές/ τριες περιμένουν στην αίθουσα αναμονής ώσπου να τους επιτραπεί η συμμετοχή. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εγκρίνει την είσοδο κάθε  συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και μαθητής/τρια έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του ήχου ή/και της εικόνας τους. Ο εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση του, τη δυνατότητα διακοπής μετάδοσης ήχου (σίγαση) από μαθητή/τρια, ή /και αποβολής του από την ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατή η εκ νέου συμμετοχή του μαθητή/τρια στην ψηφιακή τάξη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ο εκπαιδευτικός να εγκρίνει σχετικό αίτημα του μαθητή/τριας εκ νέου.

6. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των ανακυπτόντων τεχνικών ζητημάτων και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Tα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν

α) τη διεύθυνση IP,

β) το αναγνωριστικό «User Agent»,

γ) τον τύπο υλικού,

δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος,

ε) την έκδοση διακομιστή-πελάτη,

στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση),

ζ) την έκδοση εφαρμογής,

η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ),

θ) τις πληροφορίες σύσκεψης:

τίτλος, ημερομηνία και ώρα, συχνότητα, μέση και πραγματική συχνότητα, ποιότητα, ποσότητα, δραστηριότητα δικτύου και συνδεσιμότητα.

Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή/ και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν.

7. Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες. Η πλατφόρμα από το σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση που πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου είδους καταγραφή. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019. Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό, για τους κανόνες και όρους ορθής συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο μαθητής/τρια στην ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικά για την περίπτωση της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2, η ζωντανή μετάδοση αφορά μόνο το μέρος της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση μαθήματος. Η ζωντανή μετάδοση δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση μαθητών/τριών.

Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:

α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη κοντά στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο.

β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας.

8. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι:

α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και

β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ..

9. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ως άνω πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:

α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτών, δύνανται να κοινοποιούνται στο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021. Εν συνεχεία, διαγράφονται από τους εν λόγω παρόχους.

β) Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων, συγκεκριμένα τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά τους ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το ελληνικό δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριές τους και την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα ονόματα ή ονόματα χρηστών ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, εξαιρουμένων των μεταδεδομένων των μαθητών κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποθηκεύονται από συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες, αναλυτικά στο ΦΕΚ

Δείτε ακόμη… τις αναλυτικές οδηγίες εγγραφής εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα Webex της Cisco, μέσω ΠΣΔ.

The post Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 appeared first on Embedded.

]]>
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών τάξεων στο eClass του ΠΣΔ http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/11/energopoihsh-e-class-psd/ Fri, 11 Sep 2020 10:15:39 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5358 Οδηγίες του ΠΣΔ για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών τάξεων στην πλατφόρμα του eClass, για το σχολικό έτος 2020-2021

The post Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών τάξεων στο eClass του ΠΣΔ appeared first on Embedded.

]]>
Οδηγίες του ΠΣΔ για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών τάξεων στην πλατφόρμα του eClass, για το σχολικό έτος 2020-2021:

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, φίλοι εκπαιδευτικοί, χρήστες της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης,

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (https://eclass.sch.gr/) έχει προετοιμαστεί για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Έτσι από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, όλα τα μαθήματα έχουν ανανεωθεί (προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να υποδεχθούν τους νέους μαθητές ) και έχουν γίνει ανενεργά. Τούτο είναι αναγκαίο, καθώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει σχολείο, να έχει διαφορετικές αναθέσεις μαθημάτων και διαφορετικούς μαθητές. Σημειώστε ότι εφόσον το μάθημα είναι ανενεργό δεν εμφανίζεται στον κατάλογο των μαθημάτων του σχολείου σας πάρα μόνο στο χαρτοφυλάκιο σας (με αχνά γράμματα). Το υλικό των μαθημάτων και η οργάνωσή τους έχει παραμείνει ίδια. Ταυτόχρονα έχουν απεγγραφεί όλοι οι χρήστες (μαθητές/τριες) καθώς αυτοί έχουν αλλάξει τάξη και περνούν σε επόμενη.

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το μάθημά σας για τη νέα σχολική χρονιά τότε ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα.

 1. Μπείτε στην πλατφόρμα (https://eclass.sch.gr/) με τα προσωπικά στοιχεία σας στο Σχολικό Δίκτυο.
 2. Στο χαρτοφυλάκιο σας κάντε κλικ στο μάθημά που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε. (εμφανίζεται σαν “αχνό” επειδή είναι ανενεργό).
 3. Κάντε κλικ στο μενού αριστερά στην επιλογή “Διαχείριση μαθήματος” / “Ρυθμίσεις”.
 4. Στην σελίδα των ρυθμίσεων που σας εμφανίζεται αναζητήστε τις επιλογές που αφορούν την “Πρόσβαση”. Αλλάξτε από “Ανενεργό μάθημα” σε Ανοικτό ή Ανοικτό με εγγραφή ή Κλειστό. Επίσης προσέξτε η σχολική μονάδα να είναι αυτή που ανήκετε στη φετινή σχολική χρονιά.
 5. Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί “Υποβολή”. Το μάθημα έχει ενεργοποιηθεί και οι μαθητές σας μπορούν να εγγραφούν για να συμμετέχουν.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν αντιστοίχιση με κάποια σχολική μονάδα θα μπορούν να διαχειριστούν ξανά τα μαθήματα τους, μόλις ενημερωθεί εκ νέου η  σχολική μονάδα στο λογαριασμό τους στο ΠΣΔ.

Σας ευχόμαστε μια καλή Σχολική Χρονιά!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

The post Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών τάξεων στο eClass του ΠΣΔ appeared first on Embedded.

]]>
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού CodeWeek 2020 http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/10/codeweek-2020/ Thu, 10 Sep 2020 09:53:09 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5353 Όλα όσα χρειάζεστε για να προετοιμαστείτε και να συμμετέχετε στην 8η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Codeweek 2020). 10 – 25 Οκτωβρίου οι φετινές ημερομηνίες.

The post Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού CodeWeek 2020 appeared first on Embedded.

]]>
Πλέον στην 8η χρονιά της, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού ξεκίνησε ως πρωτοβουλία βάσης που γιορτάζει τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία μέσω του προγραμματισμού και άλλων δραστηριοτήτων τεχνολογίας. Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των σχολείων και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων καλούνται να συμμετάσχουν στο κίνημα, διοργανώνοντας δραστηριότητες με τους μαθητές τους. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δώσουν στους μαθητές τους μια πρώτη εικόνα του κόσμου του προγραμματισμού και να αποτελέσουν έμπνευση για περαιτέρω συμμετοχή, ενσωματώνοντας πρακτικές δραστηριότητες και μαθήματα στις αίθουσες διδασκαλίας τους, με, ή χωρίς, σύνδεση στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, για το 2020 έχει προγραμματιστεί τις ημερομηνίες 10 – 25 Οκτωβρίου 2020.

Για να υποστηρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές στα δημιουργικά τους ταξίδια στον προγραμματισμό, οι διοργανωτές της Εβδομάδας Προγραμματισμού καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στην πρόκληση «Εβδομάδα Προγραμματισμού Για Όλους». Οι διοργανωτές μπορούν να συνδέονται με άλλους δασκάλους και οργανισμούς σε όλα τα δίκτυά τους, χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό κωδικό που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Οι συνεργάτες στα δίκτυά τους μπορούν, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο κώδικα για να καταχωρήσουν δικές τους δραστηριότητες. Ένα Πιστοποιητικό Αριστείας μπορεί να απονεμηθεί σε όσους εξασφαλίζουν τη συμμετοχή με τη μεγαλύτερη επιρροή και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δέκα δραστηριότητες, ή/και τρεις χώρες στους κύκλους τους.

Ο καθένας μπορεί να διοργανώσει ή να συμμετέχει σε 
μια δραστηριότητα. Διαλέξτε θέμα και  προσθέστε τη δραστηριότητά σας στον χάρτη, ή αναζητήστε εκδηλώσεις στην περιοχή σας.

Για να δείτε πώς θα διοργανώσετε μια δραστηριότητα, επισκεφτείτε τη σελίδα εκπαιδευτικών πόρων και το υλικό κατάρτισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για καθοδήγηση και προσαρμοσμένα πλάνα μαθημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού σε αριθμούς…

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

-Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού: https://codeweek.eu/

-Τα βήματα με αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής: https://codeweek.eu/guide

-Πηγές, Οδηγοί και Υποστηρικτικό Υλικό: http://codeweek.eu/resources/

-Πρόσθετο Υλικό – από που να αρχίσω; https://codeweek.eu/training/

-Coding@Home – μια συλλογή σύντομων βίντεο με υλικά για ιδιοκατασκευές, παζλ, παιχνίδια και προκλήσεις προγραμματισμού για καθημερινή χρήση τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στο σχολείο. Για τις δραστηριότητες αυτές δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις ή ηλεκτρονικές συσκευές. Οι δραστηριότητες θα αφυπνίσουν την υπολογιστική σκέψη και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες των μαθητών, των γονέων και των δασκάλων στο σπίτι ή στο σχολείο. https://codeweek.eu/resources/CodingAtHome

The post Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού CodeWeek 2020 appeared first on Embedded.

]]>
Μαθαίνουμε Ασφαλείς… http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/09/mathainoume-asfaleis/ Wed, 09 Sep 2020 14:43:47 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5350 #MathainoumeAsfaleis. Eνημερωτική καμπάνια του Yπουργείου Παιδείας για την ασφαλή έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.

The post Μαθαίνουμε Ασφαλείς… appeared first on Embedded.

]]>
Η καμπάνια ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο την ομαλή έναρξη λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών και την τήρηση όλων των ενδεδειγμένων, από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, μέτρων προστασίας, έναντι του COVID-19, ενισχύεται με μία νέα ιστοσελίδα – mathainoumeasfaleis.gov.gr – και νέο τηλεοπτικό spot.

Στην ιστοσελίδα mathainoumeasfaleis.gov.gr περιλαμβάνονται οδηγίες για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, σχετικοί σύνδεσμοι, υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά και άλλες ενέργειες και δράσεις του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια  ξεκινά από σήμερα να προβάλλεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, προκειμένου να υπογραμμίσει τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, ιδιαίτερα δε την ενδεδειγμένη χρήση μάσκας, αλλά και να αποκρούσει ανυπόστατες θεωρίες που παρακινούν στην παράβαση των κανόνων προφύλαξης από το νέο κορωνοϊό.

Για τα μέτρα προστασίας και τη χρήση μάσκας, δείτε εδώ.

Για τις οδηγίες, δείτε εδώ.

The post Μαθαίνουμε Ασφαλείς… appeared first on Embedded.

]]>
Καλώς ήρθαμε στο σχολείο! http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/09/kalos-hrthame-sto-sxoleio-ekpa/ Wed, 09 Sep 2020 11:23:12 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5346 Έντυπο για την ψυχοκοινωνική στήριξη και προσαρμογή των μαθητών στη νέα σχολική χρονιά κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

The post Καλώς ήρθαμε στο σχολείο! appeared first on Embedded.

]]>
Ένα νέο έντυπο για την ψυχοκοινωνική στήριξη και προσαρμογή των μαθητών στη νέα σχολική χρονιά κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

Εισαγωγικό σημείωμα…

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η επιστροφή στο σχολείο σε περίοδο πανδημίας μετά από μεγάλο διάστημα (έκτακτα μέτρα πρόληψης ή παρατεταμένη περίοδο διακοπών) αποτελεί μία ιδιαίτερη συνθήκη για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικό προσωπικό, οικογένειες, μαθητές). Η επάνοδος στο σχολείο με τη νέα σχολική χρονιά ως διαδικασία σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα και τη ρουτίνα προκαλώντας συχνά ανάμεικτα συναισθήματα στον τρόπο που οι μαθητές βιώνουν την επιστροφή στο σχολείο (π.χ. ανυπομονησία ή/και χαρά για τη συναναστροφή με φίλους/ες ή/και αγωνία για τις μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές προκλήσεις στην καινούργια τάξη, βαθμίδα εκπαίδευσης,τη συνεργασία με νέο/ νέους εκπαιδευτικό/ ούς).

Στην παρούσα φάση, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς υπάρχουν ποικίλα θέματα που χρειάζεται να επιλυθούν (π.χ. τήρηση των κανόνων υγιεινής, θέματα διοίκησης και οργάνωσης, ύλη μαθημάτων, χρήση μάσκας, διαφορετικά διαλείμματα, μαθητές που θα λείπουν, ευάλωτες ομάδες μαθητών ή και εκπαιδευτικού προσωπικού κλπ.). Επιπρόσθετα αγωνιούμε για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και επανάκαμψη των μαθητών μας και για τους τρόπους που μπορούμε να τους υποστηρίξουμε,μέσα από το ρόλο μας ως εκπαιδευτικοί –“σημαντικοί άλλοι”. Επίσης, ανησυχούμε για την προσωπική μας υγεία, την υγεία των αγαπημένων μας προσώπων, καθώς και τον τρόπο που θα ανταποκριθούμε στις πολλαπλές προκλήσεις των ρόλων που αναλαμβάνουμε.

Απώτερος σκοπός του εντύπου είναι να αναφερθούμε στις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών αξιοποιώντας την εμπειρία της προηγούμενης περιόδου με προσαρμογές για τις ιδιαιτερότητες της παρούσας περιόδου της πανδημίας COVID-19. Το παρόν έντυπο αποτελεί τη συνέχεια των επτά εντύπων για σχολεία και οικογένειες του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ που δημιουργήθηκαν σε όλες τις φάσεις της πανδημίας από την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων, την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία και την επάνοδο στο σχολείο μετά το διάστημα παραμονής στο σπίτι (για τα προηγούμενα έντυπα του Εργαστηρίου δείτε: http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-27-17-58-58 και για την ξενόγλωσση μετάφραση εντύπων δείτε : http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-27-17-58-59). Θυμόμαστε πως το σχολείο, παρά τα αναγκαία, πρωτόγνωρα μέτρα πρόληψης και προστασίας που έχουν προταθεί για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αποτελεί το πλαίσιο που προάγει όχι μόνο τη μάθηση, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρμογή των παιδιών, ενώ παράλληλα “νοιάζεται” για τα παιδιά και τα στηρίζει με ποικίλους τρόπους σε διάφορες περιστάσεις.

Ευελπιστούμε πως σύντομα θα επιστρέψουμε στους ρυθμούς του σχολείου που γνωρίζουμε και νιώθουμε ασφαλείς. Έως τότε είναι σημαντικό να ενεργοποιήσουμε τους προσωπικούς μας μηχανισμούς προσαρμογής, των μαθητών μας, αλλά και του σχολείου μας ως σύστημα,ώστε να αποτυπώσουμε σε αυτήν την εμπειρία, δύναμη, γνώση, φροντίδα, υποστήριξη και αξίες ζωής.

Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου,

Ph.D Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας

Διευθύντρια Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας,

Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το έντυπο:

The post Καλώς ήρθαμε στο σχολείο! appeared first on Embedded.

]]>
Οδηγός του ΙΕΠ για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/08/odhgos-iep-ex-apostaseos-ekpaideysi/ Tue, 08 Sep 2020 15:07:19 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5343 Ο Οδηγός του ΙΕΠ για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως. Δείτε και κατεβάστε τον στον υπολογιστή σας.

The post Οδηγός του ΙΕΠ για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως appeared first on Embedded.

]]>
Η συγκυρία της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 κατέδειξε μεταξύ άλλων και την αναγκαιότητα της αξιοποίησης της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση συνιστά μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, καθώς προϋποθέτει την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Ήδη έχουν σχεδιαστεί σχετικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCS) για την ταχεία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση. Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικείωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αφενός και με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου αφετέρου, δημιούργησαν δύο σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα (MOOCS), στα οποία ενεγράφησαν 10.104 και 2.004 χρήστες αντιστοίχως.

Σε συνέχεια της παραπάνω πρωτοβουλίας, και για την περαιτέρω ενίσχυση των εκπαιδευτικών, το ΙΕΠ εκπόνησε έναν Οδηγό για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως, όπου αποτυπώνονται συνοπτικά οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για την αποδοτικότερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Με την κοινοποίηση του παραπάνω Οδηγού στις σχολικές μονάδες της χώρας καθώς και με την αξιοποίηση της βιβλιογραφίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ευελπιστούμε ότι συμβάλλουμε στην ενίσχυση των προϋποθέσεων επιτυχίας του εγχειρήματος.

Δείτε και κατεβάστε τον Οδηγό στον Υπολογιστή σας

The post Οδηγός του ΙΕΠ για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως appeared first on Embedded.

]]>
Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για το 2020-2021 http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/08/epilogi-sepehy-2020-2021/ Tue, 08 Sep 2020 08:42:48 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5337 Επιλογή και τις αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2020-2021.

The post Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για το 2020-2021 appeared first on Embedded.

]]>
Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου, σχετικά με την επιλογή και τις αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η εγκύκλιος

The post Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για το 2020-2021 appeared first on Embedded.

]]>
Για εκπαιδευτικούς… Μέσω ΠΣΔ η ταυτοποίηση στο Webex της Cisco http://users.sch.gr/nickpapag/2020/09/01/cisco-webex-ekapideytikoi-psd/ Tue, 01 Sep 2020 07:23:17 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5332 Οδηγίες απεγκατάστασης και χρήση της πλατφόρμας Webex της Cisco μέσω λογαριασμών ΠΣΔ από το 2020-2021.

The post Για εκπαιδευτικούς… Μέσω ΠΣΔ η ταυτοποίηση στο Webex της Cisco appeared first on Embedded.

]]>
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου, για την εφαρμογή της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας Webex της Cisco, στις περιπτώσεις όπου προκύπτει ανάγκη, βάσει των επιδημιολογικών και επιστημονικών δεδομένων, για το 2020-2021…

…η δημιουργία της ψηφιακής αίθουσας του κάθε εκπαιδευτικού καθώς και όλη η επικοινωνία που αφορά στα θέματα υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται μέσω των υπηρεσιακών λογαριασμών ηλεκτρονικής επικοινωνίας των εκπαιδευτικών (@sch.gr).

Τα προσωπικά email των εκπαιδευτικών (gmail, yahoo, hotmail, κλπ) αποκλείονται από τη συγκεκριμένη χρήση.

Επομένως, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί :

 • να επιβεβαιώσουν τον ενεργό λογαριασμό τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://webmail.sch.gr), χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία εισόδου στο @sch.gr
 • να ελέγξουν (σε συνεργασία με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας που υπηρετούν) ότι ο λογαριασμός αυτός έχει επικαιροποιηθεί στην προσωπική τους καρτέλα του MySchool.

Προσοχή!

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός έχει εγκαταστήσει δωρεάν λογισμικό Webex Meetings (free account) ή Webex Teams με το υπηρεσιακό του email (@sch.gr) καλείται να το απεγκαταστήσει, ώστε να διασφαλιστεί η δωρεάν απρόσκοπτη χρήση του μέσω του επίσημου λογαριασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Οι οδηγίες απεγκατάστασης επισυνάπτονται στο τέλος του άρθρου.

Για τις αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης δείτε εδώ.

Το έγγραφο του Υπουργείου

Οδηγίες για απεγκατάσταση λογαριασμού στο Webex

The post Για εκπαιδευτικούς… Μέσω ΠΣΔ η ταυτοποίηση στο Webex της Cisco appeared first on Embedded.

]]>
Σχολικό έτος 2020-2021. Μια ιδιαίτερη χρονιά http://users.sch.gr/nickpapag/2020/08/31/2020-2021-neo-sxoliko-etos/ Mon, 31 Aug 2020 12:13:18 +0000 http://users.sch.gr/nickpapag/?p=5329 Καλή σχολική χρονιά! Με υγεία για όλους και όλες και την ευχή να επιστρέψουμε γρήγορα στην γνωστή μας - προ του ιού - κανονικότητα.

The post Σχολικό έτος 2020-2021. Μια ιδιαίτερη χρονιά appeared first on Embedded.

]]>
Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες, γονείς και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αναγνώστες, επισκέπτες και επισκέπτριες του Ιστοτόπου μου…

…το (περίεργο αυτό) καλοκαίρι πέρασε και όλοι και όλες ετοιμαζόμαστε για τη νέα σχολική χρονιά!

Μια χρονιά που μας προβληματίζει ιδιαίτερα, που μας ανησυχεί, σχετικά με το πως θα κυλήσει εν μέσω πανδημίας.

Σίγουρα ο καθένας και η καθεμία από εμάς, αν ερωτηθεί θα πει και μια διαφορετική γνώμη για το πως φαντάζεται την πορεία αυτής της χρονιάς. Για το πως μπορούμε να μείνουμε ασφαλείς και να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση η εκπαιδευτική διαδικασία. Και ακόμη κι αν προτείνουμε κάτι, μπορεί να μην είναι το απόλυτα σωστό ή σύντομα να αναθεωρήσουμε…

Τι θα κάνουμε λοιπόν;

Νομίζω ότι χρέος μας είναι να κάνει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς ότι καλύτερο μπορεί. Ακολουθώντας τις οδηγίες των επιστημόνων (ελπίζοντας αυτές να εκφράζονται ομόφωνα, χωρίς διαφωνίες).

Ας ελπίσουμε η έξαρση του ιού –  που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα – να υποχωρήσει και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα (αυτήν προ του ιού), και όχι σε μια “άλλη”, όπως συχνά αναφέρεται, κανονικότητα.

Να ευχηθώ σε όλους και όλες υγεία, και μια καλή σχολική χρονιά!

Όπως πάντα, μπορείτε να ενημερώνεστε από τον ιστότοπό μου.

Να αναζητάτε:

 • εκπαιδευτικό υλικό για ποιοτικό χρόνο μπροστά στην οθόνη
 • εργαλεία και τρόπους εμπλουτισμού της διδασκαλίας
 • αμέτρητα εργαλεία για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αν αυτή χρειαστεί.

Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί στην πορεία, θα φροντίσω να συμπεριληφθεί, πάντα γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο από όλους και όλες μας!

Καλή χρονιά με υγεία!

The post Σχολικό έτος 2020-2021. Μια ιδιαίτερη χρονιά appeared first on Embedded.

]]>