Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία. Νέο προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης.

Ανανέωση της γνωστής ιστοσελίδας με ένα νέο προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης σχολικών βιβλίων και μαθημάτων με λέξεις-κλειδιά και ποικίλα φίλτρα (εκπαιδευτική βαθμίδα, τάξη, τύπος βιβλίου, θεματολογία/γνωστικό αντικείμενο).

Περισσότερα

Οδηγίες για την εγγραφή εκπαιδευτικών στην υπηρεσία τηλεδιάσκεψης Cisco Webex

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή εκπαιδευτικών στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων Cisco Webex μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Περισσότερα

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Περισσότερα

Ενημέρωση από το ΠΣΔ σχετικά με τις ηλεκτρονικές τάξεις στο e-Class

Οδηγίες σχετικά με ενέργειες που πρέπει να κάνετε μέχρι τις 24/8/2020 για να αποθηκεύσετε εργασίες μαθητών/τριών από το σχολικό έτος 2019-2020

Περισσότερα

Λήξη χρήσης της πλατφόρμας Webex για τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη λήξη χρήσης της πλατφόρμας Webex, για τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

Περισσότερα

Ψηφιακοί πολίτες… και ψηφιακή ιθαγένεια

Υλικό για την ψηφιακή ιθαγένεια, το πλαίσιο που καθοδηγεί το πως χρησιμοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία και πως συμπεριφερόμαστε στο διαδίκτυο.

Περισσότερα

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή

Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με εκπαιδευτικά παιχνίδια, για την κλιματική αλλαγή από το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Περισσότερα
Share