6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. σε συνεργατικά σχολικά προγράμματα»

Το Συνέδριο etwinning με θέμα την «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 22, 23, 24 Νοεμβρίου 2019.

Περισσότερα

Νέος κύκλος σεμιναρίων για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και εργαλείων Web 2.0 σε έργα eTwinning

Εξαμηνιαία Διαδικτυακά Μαθήματα για την αξιοποίηση ΤΠΕ και εργαλείων Web 2.0 από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι το Μάιο του 2020. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15/7/2019.

Περισσότερα

Webinar «Η σημασία της ψηφιακής παιδείας στην εποχή των Fake News»

Το webinar αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και θα γίνει από τις 4:00 μ.μ. ως τις 5:00 μ.μ. την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.

Περισσότερα

Εξάμηνα e-σεμινάρια για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0

Εξαμινιαία Διαδικτυακά Μαθήματα για την αξιοποίηση ΤΠΕ και εργαλείων Web 2.0 από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι το Μάϊο του 2019. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 1/7/2018.

Περισσότερα

Webinar με θέμα την υπερβολική ενασχόληση με το Διαδίκτυο

Δηλώστε συμμετοχή στο webinar, μέσω της ΕΥΥ eTwinning, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και θέμα «Υπερβολική Ενασχόληση με το διαδίκτυο».

Περισσότερα

Webinars Ε.Κ.Α.Δ. και eTwinning την Τετάρτη 11/10/2017

Εγγραφείτε για τη συμμετοχή σας στα Webinars του ΕΚΑΔ και του eTwinning με θέμα «Νέο ψηφιακό υλικό για όλες τις ηλικίες του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου».

Περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. σε συνεργατικά σχολικά προγράμματα»

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση.

Περισσότερα

Διαδικτυακά μαθήματα για παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ και εργαλείων Web 2.0

Διαδικτυακά Μαθήματα με αξιοποίηση ΤΠΕ και εργαλείων Web 2.0 για συνεργατικές δραστηριότητες σε έργα eTwinning ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων

Περισσότερα
Share