Τελευταία ενημέρωση

εδώ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κεντρική
Επάνω
Γενικής Χρήσης
Διαδικτύου
Γνωστικών Αντικειμένων


Κεντρική
Επάνω


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΣΕ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Γενικό Μέρος
Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Ειδικό Μέρος (ΠΕ60-70)


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΣ


Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70)

Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70) - Νηπιαγωγοί


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΣΕ


Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Γενικό Μέρος
Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ70)

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ60)

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας και η Αξιοποίησή τους στην Προσχολική και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Μέρος Α: Θεωρητικό Πλαίσιο

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Εκπαιδευτικά Σενάρια


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ


Σχάρα Παρουσίασης & Ανάλυσης Λογισμικών για Εκπ/κούς ΠΕ 60-70

Κατάλογοι Λογισμικών ΚΣΕ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Κατάλογος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002)


PRINT PDF   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 

Μηχανές Αναζήτησης Εκπαιδευτικές Πύλες

Ψηφιακές Εγκυκλοπαίδειες

Λεξικά & Σώματα Κειμένων

Ιστοσελίδες, Blog, Forum, Wiki, Webquest

Google Earth & Google Maps


 

Μηχανές Αναζήτησης

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

   

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Είναι υπολογιστές εξυπηρέτησης (servers), που διαθέτουν ευρετήρια για τα περιεχόμενα εκατομμυρίων σελίδων δικτύου και είναι προσβάσιμες μέσα από μια διαδικτυακή διεύθυνση.

...περισσότερα

 

Ψηφιακές Εγκυκλοπαίδειες

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ψηφιακές Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά & Ψηφιακές βιβλιοθήκες
Λογισμικά και περιβάλλοντα που λειτουργούν ως απλές πηγές πληροφόρησης
Wikis

   

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
H Βικιπαίδεια είναι μια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια που αναπτύσσεται χάρη στην εθελοντική προσπάθεια των χρηστών της. Όλοι όσοι ασχολούνται με το εγχείρημα, μπορούν να δημιουργήσουν νέα άρθρα ή να βελτιώσουν και να διορθώσουν άρθρα που ήδη υπάρχουν. Κάθε συνεισφορά καταγράφεται στο ιστορικό των σελίδων και φαίνεται στις πρόσφατες αλλαγές. Υλικό που δεν ανταποκρίνεται στο εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο της Βικιπαίδειας διαγράφεται.

...περισσότερα

Σενάριο Μάθησης: Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (Wikipedia) (Μ. Θεοδωρακάκου)
Σενάριο Μάθησης με την αξιοποίηση Ηλεκτρονικής Εγκυκλοπαίδειας - Το Γλωσσάρι της Διαφήμισης

   

LIVEPEDIA
Η LivePedia.gr είναι η μεγαλύτερη Ελληνική Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια, ανοιχτή σε όλους τους Έλληνες. Οποιοσδήποτε μπορεί να την αξιοποιήσει χωρίς κανενός είδους υποχρέωση (αντίτιμο). Λειτουργεί στην η-διεύθυνση http://www.livepedia.gr. Είναι συλλογικό έργο, δηλαδή, βασίζεται στους επισκέπτες και τα μέλη της οι οποίοι μπορούν να προσθέσουν νέα, δικά τους λήμματα, ή να επεκτείνουν αυτά που υπάρχουν ήδη.

...περισσότερα

 

Λεξικά & Σώματα Κειμένων

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ψηφιακές Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά & Ψηφιακές βιβλιοθήκες

   

H «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» είναι διαδικτυακό περιβάλλον που σχεδιάστηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ με προδιαγραφές εθνικής Πύλης για την ελληνική γλώσσα και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2004-2006).
Απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές, διδάσκοντες, μαθητές και γενικότερα σε όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, εντός και εκτός Ελλάδας. Επιχειρεί να καλύψει την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της -αρχαία ελληνική, μεσαιωνική ελληνική, νέα ελληνική- αλλά και στη συγχρονική της διάσταση.
Παρέχει μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία (ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων) και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό για τη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για κάθε μορφή άτυπης διδασκαλίας της ελληνικής στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό.

...περισσότερα

...περισσότερα (Ηλεκτρονικός κόμβος)

   

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως συντονιστικό, συμβουλευτικό και επιτελικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα γλωσσικής αγωγής και πολιτικής.
Αποτελεί κόμβο πληροφοριών σε θέματα γλώσσας και συντονιστικό όργανο ανάμεσα σε φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, που ασχολούνται με θέματα της ελληνικής γλώσσας. Η ύπαρξή του δηλώνει εμπράκτως τη μέριμνα της Πολιτείας για θέματα γλωσσικής στήριξης και αρωγής των ομογενών, των παλιννοστούντων και αλλοδαπών.

...περισσότερα

 

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων, Blog, Webquest

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

FRONTPAGE

Το πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων της Microsoft.

...περισσότερα

Frontpage (Wikipedia)
Frontpage 2002: Πρόγραμμα Εκμάθησης

   

WEBNODE

Το Webnode είναι ένα δωρεάν εργαλείο που διαχειρίζεται πλήρως ολόκληρο τον ιστό σας. Οποιοσδήποτε, χωρίς τεχνογνωσία, μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί ιστοσελίδες, με εύκολο τρόπο. Δε χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτα στον υπολογιστή σας.
Το Webnode περιλαμβάνει ένα επαναστατικό μοναδικό εργαλείο για τη δημοσίευση δικτυακού τόπου (Webnode Builder), ιστοσελίδα στατιστικών (Webnode στατιστικές) και webmail (Webnode E-mail).

...περισσότερα

Webnode Tutorial (Β. Μισαηλίδης)

Blog

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ιστολόγια (Blogs)
Ιστολόγιο (Wikipedia)

   

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (BLOG)

Είναι ελεύθερα λογισμικά που επιτρέπουν την από κοινού δημιουργία κειμένων ενισχύοντας τη συνεργασία

...περισσότερα

Forum

FORUMGREEK

Everyone can create his free forum, in a few seconds, without any technical knowledge, and begin to discuss immediately!

...περισσότερα

Wiki

WIKISPACES

Wikis for Everyone.

...περισσότερα

Webquest

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Webquest
Webquest (Wikipedia)

   

 

 

 

WEBQUEST.ORG

You've arrived at the most complete and current source of information about the WebQuest Model. Whether you're an education student new to the topic or an experienced teacher educator looking for materials, you'll find something here to meet your needs.

...περισσότερα

ZUNAL.COM

Το zWebquest είναι ένα web-based λογισμικό για τη δημιουργία WebQuest σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δε θα χρειαστείτε καμία γραφή κώδικα HTML ή τη χρήση οποιουδήποτε λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων. Το ZWebquest δημιουργεί όλα τα απαραίτητα αρχεία και τα τοποθετεί αυτόματα στο διακομιστή.

...περισσότερα

 

Εκπαιδευτικές Πύλες

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

   

 

 

E-YLIKO

Η Επίσημη Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποτελεί χώρο συνάντησης και αλληλοϋποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

...περισσότερα

 

EPYNA

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου.

...περισσότερα

 

Google Earth & Google Maps

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Συστήματα Οπτικοποίησης

   

GOOGLE EARTH

Το Google Earth σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε οπουδήποτε στον πλανήτη για να δείτε δορυφορικές εικόνες, χάρτες, το έδαφος, κτίρια, ακόμα και τρισδιάστατα, να διερευνήσετε γαλαξίες στον ουρανό. Μπορείτε να διερευνήσετε το πλούσιο γεωγραφικό περιεχόμενο και να το μοιραστείτε με άλλους.

...περισσότερα

Google Earth (Wikipedia)
Σενάριο Μάθησης: Google Earth & Google Maps (Σ. Φράγκου)

   

GOOGLE MAPS

Παρέχει κατευθύνσεις, διαδραστικούς χάρτες και δορυφορικές αεροφωτογραφίες για όλες τις χώρες του κόσμου. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση από τις λέξεις-κλειδιά.

...περισσότερα

Google Maps (Wikipedia)

 

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)


ΚΣΕ Καλλιθέας 2010
ΚΣΕ Καλλιθέας 2011
ΚΣΕ ΤΕΙ Πειραιά 2011
ΚΣΕ Καλλιθέας 2012
ΚΣΕ Καλλιθέας 2013
ΚΣΕ Καλλιθέας 2014
ΚΣΕ Καλλιθέας 2015


Το Ιστολόγιό μας Ιστοεξερεύνηση (Webquest)

View kse7kal's profile on slideshare Wikispaces


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


View nikbalki's profile on slideshare


ΚΟΜΒΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΕΑΙΤΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΔΒΜΘ

ΕΠΕΑΕΚ

Copyright©2008-2014 Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr

Creative Commons License
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου, Νικόλαος Μπαλκίζας διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα