Τελευταία ενημέρωση

εδώ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κεντρική
Πίνακας Περιεχομένων
Ευρετήριο
Γενικό Μέρος
Ειδικό Μέρος
Παρουσιάσεις Ενοτήτων
Κατηγοριοποίηση Ε.Λ.
Σελίδες με Λογισμικό
Εκπαιδευτικό Σενάριο
Βιβλιογραφία ΤΠΕ


Κεντρική
Εκπ/κά Συστήμ. με ΤΠΕ
Θεωρ. Μάθησης & ΤΠΕ
Κατηγορίες Λογισμικών
Λογισμικά ή Εφαρμογές


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΣΕ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Γενικό Μέρος
Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Ειδικό Μέρος (ΠΕ60-70)


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΣ


Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70)

Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70) - Νηπιαγωγοί


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΣΕ


Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Γενικό Μέρος
Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ70)

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ60)

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας και η Αξιοποίησή τους στην Προσχολική και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Μέρος Α: Θεωρητικό Πλαίσιο

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Εκπαιδευτικά Σενάρια


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ


Σχάρα Παρουσίασης & Ανάλυσης Λογισμικών για Εκπ/κούς ΠΕ 60-70

Κατάλογοι Λογισμικών ΚΣΕ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Κατάλογος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002)


PRINT PDF   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

This diagram created using Inspiration® 8.0 by Inspiration Software®, Inc.
Created by Nikos Balkizas, 2008.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3. ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 1. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2. ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ/ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ (ΓΛ) ΓΛΩΣΣΑ Α-Β ή ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ (ΓΛ) ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΜΑΘ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ-Δ (ΙΣΤ) ΤΟ '21 ΕΝ ΠΛΩ (ΦΕ) ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΓΛ) ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΟΛΑ) HOT POTATOES (ΓΛ) ΓΛΩΣΣΑ Α-Β ή ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ (ΜΑΘ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α-Β (ΜΑΘ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ-Δ (ΙΣΤ) ΤΟ '21 ΕΝ ΠΛΩ (ΟΛΑ) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΦΕ) ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΦΥΣΗ (ΦΕ) ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΟΛΑ) INSPIRATION (ΟΛΑ) HOT POTATOES (ΟΛΑ) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, BLOG, WIKI, FORUM (ΟΛΑ) ΑΒΑΚΙΟ/ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΣ (ΟΛΑ) HOT POTATOES 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2. ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 1. ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΛΑ) TUX PAINT (ΟΛΑ) REVELATION NATURAL ART (ΜΑΘ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ (ΓΛ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΟΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (ΟΛΑ) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΛΑ) REVELATION NATURAL ART (ΟΛΑ) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, BLOG, WIKI, FORUM (ΟΛΑ) WEBQUEST (ΟΛΑ) MICROWORLDS PRO (ΟΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (ΟΛΑ) REVELATION NATURAL ART (ΟΛΑ) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, BLOG, WIKI, FORUM (ΟΛΑ) WEBQUEST 3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ 6. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΟΛΑ) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΛΑ) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΟΛΑ) ΛΕΞΙΚΑ & ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΟΛΑ) GOOGLE EARTH & GOOGLE MAPS 4. ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΑΘ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε-ΣΤ (ΜΑΘ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ-Δ (ΜΑΘ) THE GEOMETER’S SKETCHPAD (ΙΣΤ) CENTENNIA (ΦΕ) ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΦΕ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ (ΦΕ) ΓΑΙΑ ΙΙ (ΟΛΑ) ΑΒΑΚΙΟ/ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΣ (ΟΛΑ) MICROWORLDS PRO (ΜΑΘ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ (ΟΛΑ) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΦΕ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ (ΟΛΑ) INSPIRATION (ΟΛΑ) GOOGLE EARTH & GOOGLE MAPS (ΙΣΤ) CENTENNIA (ΟΛΑ) GOOGLE EARTH & GOOGLE MAPS (ΙΣΤ) CENTENNIA (ΦΕ) ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΦΕ) ΓΑΙΑ ΙΙ (ΦΕ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ (ΟΛΑ) ΑΒΑΚΙΟ/ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΣ (ΜΑΘ) THE GEOMETER’S SKETCHPAD (ΟΛΑ) ΑΒΑΚΙΟ/ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΣ (ΟΛΑ) MICROWORLDS PRO

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)


ΚΣΕ Καλλιθέας 2010
ΚΣΕ Καλλιθέας 2011
ΚΣΕ ΤΕΙ Πειραιά 2011
ΚΣΕ Καλλιθέας 2012
ΚΣΕ Καλλιθέας 2013
ΚΣΕ Καλλιθέας 2014
ΚΣΕ Καλλιθέας 2015


Το Ιστολόγιό μας Ιστοεξερεύνηση (Webquest)

View kse7kal's profile on slideshare Wikispaces


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


View nikbalki's profile on slideshare


ΚΟΜΒΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΕΑΙΤΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΔΒΜΘ

ΕΠΕΑΕΚ

Copyright©2008-2014 Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr

Creative Commons License
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου, Νικόλαος Μπαλκίζας διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα