Τελευταία ενημέρωση

εδώ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κεντρική
Επάνω
Ενότητα 1.1
Ενότητα 1.2
Ενότητα 2.1 & 2.2
Ενότητα 2.3.1 & 2.3.2
Ενότητα 3.1
Ενότητα 3.2
Ενότητα 3.3
Ενότητα 3.4
Ενότητα 3.5
Ενότητα 3.6.1 & 3.6.2 & 3.6.3
Ενότητα 4.1
Ενότητα 4.2
Ενότητα 4.3
Ενότητα 5.1 & 5.2


Κεντρική
Επάνω


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΣΕ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Γενικό Μέρος
Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Ειδικό Μέρος (ΠΕ60-70)


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΣ


Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70)

Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70) - Νηπιαγωγοί


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΣΕ


Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Γενικό Μέρος
Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ70)

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ60)

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας και η Αξιοποίησή τους στην Προσχολική και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Μέρος Α: Θεωρητικό Πλαίσιο

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Εκπαιδευτικά Σενάρια


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ


Σχάρα Παρουσίασης & Ανάλυσης Λογισμικών για Εκπ/κούς ΠΕ 60-70

Κατάλογοι Λογισμικών ΚΣΕ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Κατάλογος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002)


3.6.1 Διδάσκοντας με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου.

3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων.

3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων.Ενότητα 3.6.1 Διδάσκοντας με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου.
Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων.
Ενότητα 3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ομογενοποίηση βασικών γνώσεων λογισμικού γενικής χρήσης - Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης.


ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ενότητα 3.6.1: Διδάσκοντας με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου (Δαγδιλέλης Β. & άλ., 2013).
Ενότητα 3.6.2: Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων (Δαγδιλέλης Β. & άλ., 2013
).
Ενότητα 3.6.3: Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων (Δαγδιλέλης Β. & άλ., 2013
).


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
Δραστηριότητα στην εισαγωγή σχολίου του επεξεργαστή κειμένου (Ελληνιάδου Ε., Κανελλή Α., Μπαλκίζας Ν., 2008).
Σχέδιο μαθήματος: Τα κλάσματα (Μπαλκίζας Ν., 2008).
Τα κλάσματα (Μπαλκίζας Ν., 2008).
Σενάριο μάθησης: Δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας (Μπαλκίζας Ν., 2008).
Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας - Εικονογραφημένο παραμύθι (Μπαλκίζας Ν., 2008).


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)


ΚΣΕ Καλλιθέας 2010
ΚΣΕ Καλλιθέας 2011
ΚΣΕ ΤΕΙ Πειραιά 2011
ΚΣΕ Καλλιθέας 2012
ΚΣΕ Καλλιθέας 2013
ΚΣΕ Καλλιθέας 2014
ΚΣΕ Καλλιθέας 2015


Το Ιστολόγιό μας Ιστοεξερεύνηση (Webquest)

View kse7kal's profile on slideshare Wikispaces


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


View nikbalki's profile on slideshare


ΚΟΜΒΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΕΑΙΤΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΔΒΜΘ

ΕΠΕΑΕΚ

Copyright©2008-2014 Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr

Creative Commons License
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου, Νικόλαος Μπαλκίζας διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα