4.3 Συνοπτική παρουσίαση υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού και λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.Ενότητα 4.3 Συνοπτική παρουσίαση υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού και λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Συνοπτική παρουσίαση, υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού (Λογισμικό ΥΠΕΠΘ και ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό Ανοιχτού κώδικα).


ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ενότητα 4.3: Συνοπτική παρουσίαση υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού και λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Δαγδιλέλης Β. & άλ., 2008).


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σχάρα Παρουσίασης & Ανάλυσης Λογισμικών για Εκπ/κούς ΠΕ 60-70

Κατάλογοι Λογισμικών ΚΣΕ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Κατάλογος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002)

Το εκπαιδευτικό λογισμικό "Τεχνοσοφία" (Μπαλκίζας Ν., 2006).

Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr