5.1 & 5.2 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας.Ενότητα 5.1 & 5.2 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής: Γνωριμία, χρήση και διαχείριση. Στοιχεία από το Διαδίκτυο: διευθυνσιοδότηση, TCP / IP κ.ά.
Εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας (αντιβίωση, κλπ) και αντιγράφων ασφαλείας (backup).


ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας (Δαγδιλέλης Β. & άλ., 2008).


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας (αντιβίωση, κλπ) και αντιγράφων ασφαλείας (backup) (Μπαλκίζας Ν., 2008).
 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr