ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟ S.I.

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τα στοιχεία της δεξιάς.

  
Επιλέξτε με το ποντίκι ένα στοιχείο από τη δεξιά στήλη και σύρετέ το σε έναν ορισμό της αριστερής στήλης. Αφού ολοκληρώσετε τις αντιστοιχίσεις, πατήστε ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.
Σύμβολο μήκους
Σύμβολο μονάδας μήκους
Σύμβολο μάζας
Σύμβολο μονάδας μάζας
Σύμβολο Έντασης Ηλ. Ρεύματος
Σύμβολο μονάδας έντασης Ηλ. Ρεύματος
Σύμβολο Θερμοδυναμικής Θερμοκρασίας
Σύμβολο μονάδας Θερμοδυναμικής Θερμοκρασίας
Σύμβολο ποσότητας ουσίας
Σύμβολο μονάδας ποσότητας ουσίας
Σύμβολο φωτεινής έντασης
Σύμβολο μονάδας φωτεινής έντασης
Σύμβολο χρόνου
Σύμβολο μονάδας χρόνου