ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο σύμφωνα με τους ορισμούς που σας δίνονται.
Μόλις τελειώσετε, κάντε click "ἙΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Αν κολλήσεις κάνε κλικ στο ΒΟΗΘΕΙΑ για να πάρεις βοήθεια.
1         2         3   
           4      
5                 
               
6    7               
               
8     9     10      11       
        12      13     
               
               
14                 
               
          15       
               
   16