ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Συμπλήρωση κενών

  
Συμπλήρωσε τα κενά, κατόπιν πάτησε ΕΛΕΓΧΟΣ για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Χρησιμοποίησε το κουμπί ΒΟΗΘΕΙΑ και θα σου δώσει βοηθητικό γράμμα αν κολλήσεις κάπου. Το "?" σου δίνεινμοδηγίες για τη συμπλήρωση ό,που απαιτείται.
Σημειώνεται ότι για κάθε βοήθεια ή επεξήγηση, αφαιρούνται μονάδες.
Στο θεωρητικό διάγραμμα ενός τετράχρονου βενζινοκινητήρα έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις :

α) μεταβολή κατά τη εισαγωγή με αύξηση και είσοδο του μείγματος αέρα - καυσίμου με σταθερή πίεση ίση με
β) μεταβολή κατά τη συμπίεση με μείωση του όγκου και αύξηση
γ) μεταβολή κατά την καύση με σημαντική αύξηση της πίεσης
δ) μεταβολή κατά την εκτόνωση με μείωση και αύξηση του όγκου
ε) μεταβολή στο τέλος της συμπίεσης με μείωση της πίεσης στην ατμοσφαιρική.
στ) μεταβολή κατά την εξαγωγή με μείωση του όγκου υπό ατμοσφαιρική πίεση και απομάκρυνση των .