Μάθημα κατασκευής ιστοσελίδας.

·    Δημιουργώ ένα αρχείο και το αποθηκεύω ως ιστοσελίδα, με όνομα : index

·    Επισκέπτομαι τον χώρο μου ως εξής: ftp://users.sch.gr/.........

·    Μεταφερω τα αρχεία ……

·    Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα: http://users.sch.gr/ksakkoulas

·    Ενδιαφέρον αρχείο για καταγραφή απουσιών(Μαρία Βλαχου).